Fundusze europejskie

StartNasze projektyFundusze europejskie

Znajdziecie tutaj Państwo informacje na temat projektów finansowanych przez KE (Komisję Europejską), MNiSW (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), MZ (Ministerstwo Zdrowia), NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i NAWA (Narodową Agencję Wymiany Akademickiej).
“”
Tytuł projektu⇅ Jednostka organizacyjna⇅ Instytucja finansująca⇅ Program⇵ Kwota dofinansowania GUMed (zł)⇵ Łączna wartość projektu (zł)
Project on Exercise for Fatigue Eradication in Advanced Breast cancer to improve quality of life Katedra i Klinika Onkologii i RadioterapiiKEH20201108612,517283655,63
CLIL in Medical Education: Reaching for Tools to Teach Effectively in English in a Multicultural and Multilingual Learning SpaceBiuro ds. Kształcenia i RozwojuKEERASMUS +123700,51062432
Project Grant Agreement EIT HealthCentrum Treansferu TechnologiiEIT Health (KE)EIT HEALTH410193410193
Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w SłupskuBiuro ds. Strategii i Współpracy MiędzynarodowejUMRPO WP14441423,0617810848,7
Centrum Geriatrii w GdańskuBiuro ds. Strategii i Współpracy MiędzynarodowejUMRPO WP24 428 712,6126221142,02
ERN-PAEDCAN Partner: Paediatric Rare Tumours Network – European Registry – PARTNERKatedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i OnkologiiCHAFEA (KE)III Program Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014-2020348543,682780506,46
Children’s Liver Tumour European Research Network — ChiLTERNKatedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i MłodzieżyKEH20201583758191665
Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznejCentrum Symulacji MedycznejMZPO WER20653039,2920653039,29
Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionegoZakład Immunobiologii i Mikrobiologii ŚrodowiskaUMRPO WP159975159975
Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne.Zakład Zarządzania w PielęgniarstwieMZPO WER20749912074991
Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w PolsceKlinika RehabilitacjiCPEPO WER1022989,216387464,45
Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczymBiblioteka GłównaCPPCPO PC4329656,0637279341,6
ERK-REG: the ERKNet Rare Kidney Disease RegistryKatedra i Klinika Pediatrii, Nefrologii i NadciśnieniaCHAFEA (KE)III Program Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014-2020297672,962708208,08
Mutacje punktowe nabyte w ciągu życia człowieka w diagnostyce chorób człowieka ze szczególnym uwzględnieniem raka – “Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer”Międzynarodowa Agenda BadawczaFNPPO IR2400000024000000
MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research DataKatedra i Klinika Chirurgii OnkologicznejPOPCPO PC3534016,1326728876,09
Better Treatments For Breathlessness In Palliative And End Of Life Care Klinika PneumonologiiKEH202041485316113889
European Joint Programme on Rare DiseasesCentrum Chorób RzadkichKEH2020266172408844453,75
PancREatic Cancer OrganoiDs rEsearch NetworkKatedra i Zakład Patofizjologii FarmaceutycznejKEH2020966784,0516969789,98
European Cancer Image Platform Linked to Biological and Health Data for Next-Generation Artificial Intelligence and Precision Medicine in OncologyKatedra i Klinika Chirurgii OnkologicznejKEH20201071531,2542476023,625
Międzynarodowe Studia Doktoranckie WF z OML GUMed ukierunkowane na transfer wiedzy do przemysłuZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNCBRPO WER19528201952820
Studia Doktoranckie ukierunkowane na umiędzynarodowienie i wieloośrodkową współpracę badawcząZakład Biofarmacji i FarmakokinetykiNCBRPO WER3853610,043853610,04
Interdyscyplinarny program studiów doktoranckich jako narzędzie kształcenia kadr dla nauki i gospodarki w obszarze profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnychKatedra i Zakład Chemii FizycznejNCBRPO WER1982045,121982045,12
Uruchomienie uniwersytetu trzeciego wieku na Gdańskim Uniwersytecie MedycznymCentrum Zintegrowanej Opieki i e-ZdrowiaNCBRPO WER315387,59525
CardioCarePack – pakiet nowoczesnych rozwiązań w terapii monitorowanej u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca wspierający rozwój medycyny spersonalizowanejZakład Medycznej Diagnostyki LaboratoryjnejNCBRPO IR Szybka Ścieżka3407141,399201378,23
Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoProjekt ogólnouczelnianyNCBRPO WER9601878,759898964,75
Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologiiI Katedra i Klinika KardiologiiMZPO WER5236414,710509495,7
Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet MedycznyBiuro ProjektówMZPO WER1857369,62084475,6
Kwadrans Akademicki/Academic QuarterDział ds. Umiędzynarodowienia UczelniNAWAPO WER265796265796
Ramię w ramię ku przyszłości – współpraca uczelni z absolwentami międzynarodowymi (Hand in Hand into the Future – University cooperation with international alumni)Stanowisko ds. Relacji z Absolwentami ZagranicznymiNAWAPO WER9991099910
Projekt pozakonkursowy w ramach Programu Inkubator Innowacyjności 4.0.Centrum Transferu TechnologiiMNiSWPO IR2 661 400,00 zł2 957 400,00 zł
Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowychKlinika PneumonologiiCentrum Projektów EuropejskichPO WER1 973 469,852 034 505,00

Jak dojechać?

Zobacz kampus