EIT Health Hub

StartNasze projektyEIT Health Hub

EIT Health HUB

Gdański Uniwersytet Medyczny od 2018 roku jest częścią wspólnoty EIT (European Instytute of Innovation and Technology) w zakresie zdrowia, której nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia Europejczyków oraz podnoszenie przedsiębiorczości. EIT jest inicjatywą która w pełni integruje edukację, badania i biznes poprzez tworzenie Wspólnot Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KIC’s). Centrum Transferu Technologii GUMed jako regionalny ośrodek kontaktowy inicjatywy – Hub, realizuje zadania wynikające z umowy o współpracy z instytucją EIT Health. Działanie to stanowi integralną część „Horyzontu 2020”, programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji. EIT Health Hub jest projektem o wymiarze międzynarodowym i stanowi kontynuację działań podjętych przez GUMed w 2017r. w ramach współpracy z EIT Health InnoStars. Projekt zakłada wzmocnienie lokalnego ekosystemu, rozbudowę sieci współpracy otoczenia akademicko-gospodarczego. EIT Health to silne, różnorodne i zrównoważone partnerstwo, w którego skład wchodzą wiodące organizacje w dziedzinie edukacji, badań, technologii i innowacji, obecnie liczy ponad 150 partnerów z 14 państw Europy. Pozycja GUMed jako ośrodka Gdańsk Hub rozpoznawalnego w Polsce i Europie jest narzędziem do rozwoju interdyscyplinarnych projektów o potencjale komercyjnym i wdrożeniowym. Inicjatywa ta niesie za sobą szerokie możliwości wsparcia w postaci programów akceleracyjnych, szkoleniowych i stypendialnych dedykowanych do naukowców, studentów, doktorantów, młodych innowatorów oraz start-upów z uczelni i regionu.

Tytuł projektu: EIT Health Hub

Źródło dofinansowania: Horyzont 2020

Harmonogram realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020

Budżet GUMed: 90 000,00 EURO (w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie: 90 000,00 EURO)

NAGLOWEK.png

Jak dojechać?

Zobacz kampus