Projekt EuCanImage

StartNasze projektyProjekt EuCanImage

Projekt EuCanImage - „Europejska platforma badań radiologicznych integrująca dane kliniczne w oparciu o sztuczną inteligencję kolejnej generacji dla medycyny celowanej w onkologii (A European Cancer Image Platform Linked to Biological and Health Data for Next-Generation Artificial Intelligence and Precision Medicine in Oncology.)”

Projekt EuCanImage został wymieniony w spocie promocyjnym Programu Horyzont 2020 jako jeden z przykładów realizacji Programu: https://youtu.be/UBERCp2uteQ

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem informacyjnym: https://youtu.be/kPTdnJuJCJk

oraz do odwiedzin strony projektu: www.eucanimage.euNAGLOWEK.png

Projekt badawczy pod akronimem „EuCanImage” finansowany przez Komisję Europejską w inicjatywie Horyzont 2020 Research and Innovation Framework Programme w konkursie Artificial Intelligence for Health Imaging, ma na celu stworzenie europejskiej platformy naukowej integrującej badania radiologiczne z danymi klinicznymi w oparciu o sztuczną inteligencję (AI, ang. artifficial inteligence) kolejnej generacji dla medycyny celowanej w onkologii. Początkowo, na platformie EuCanImage zostaną umieszczone w pełni zanonimizowane zestawy danych ponad 25000 chorych onkologicznych co pozwoli na prowadzenie badań w zakresie „niezaspokojonych potrzeb klinicznych” w niespotykanym dotąd zakresie. Przeprowadzone zostaną m.in. badania nad wykrywaniem małych pierwotnych zmian nowotworowych wątroby oraz wtórnych zmian przerzutowych raka jelita grubego. Zbadana zostanie możliwość definiowania podtypów molekularnych raka piersi oraz przewidywania odpowiedzi na leczenie. Następnie, poprzez wykorzystanie doświadczenia i infrastruktury europejskich partnerów (Euro-Bioimagin oraz European Genome-Phenome Archive), platforma EuCanImage zostanie powiązana z repozytoriami biologicznymi oraz poszczególnymi systemami opieki zdrowotnej co pozwoli na opracowanie wielowymiarowych narzędzi sztucznej inteligencji integrujących dane na poziomie klinicznym, radiologicznym, tkankowym, molekularnym z innymi dostępnymi czynnikami predykcyjnymi celem stworzenia indywidualnego modelu nowotworu u każdego pacjenta na wzór swoistego odcisku palca. Budując tę platformę, konsorcjum korzysta z doświadczeń licznych inicjatyw europejskich zajmujących się dostępnością i otwartością danych w celach badań nad spersonalizowaną medycyną, włączając w to dotychczas prowadzone projekty: EUCANCAn (genomika nowotworów i udostępnianie danych medycznych), euCanSHare (obrazowanie w kardiologii i udostępnianie danych z zaawansowanych technik badań „omicznych”) oraz EUCAN-Connect (analizy danych rozproszonych, pochodzących z różnych źródeł) zapewniając tym samym bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa zanonimizowanych danych. Co więcej, wspierając międzynarodową współpracę i bazując na dotychczasowych sukcesach, do stworzenia konsorcjum zaproszono koordynatorów The Cancer Imaging Archive (TCIA), amerykańskiego repozytorium onkologicznych badań obrazowych finansowanego przez National Cancer Institute Stanów Zjednoczonych. To pozwoli wykorzystać w ramach budowanej platformy EuCanImage wyjątkowe dziesięcioletnie doświadczenie w gromadzeniu, anonimizowaniu, przechowywaniu i zarządzaniu ogromnymi zbiorami onkologicznych obrazów radiologicznych. W rezultacie, bliska współpraca renomowanych klinicystów, specjalistów od radiomiki, biostatystyki, bioinformatyki, sztucznej inteligencji, prawników, etyków, przedstawicieli grup pacjentów oraz innych ekspertów w obrębie konsorcjum jak i poza nim pozwoli na stworzenie jakże potrzebnych zaleceń i wytycznych dla budowy i weryfikacji sztucznej inteligencji pod akronimem FUTURE (Fair – sprawiedliwy, Universal – uniwersalny, Traceable – identyfikowalny, Usable – użyteczny, Robust – solidny, Explainable – wytłumaczalny) celem stworzenia systemu wspierania decyzji diagnostyczno-leczniczych w wybranych chorobach nowotworowych zgodnie z ideami spersonalizowanego podejścia do pacjenta i medycyny precyzyjnej.

Karim Lekadir, koordynator projektu EuCanImage z Uniwersytetu w Barcelonie, tak mówi o badaniu: “EuCanImage daje niespotykaną szansę na stworzenie długo-oczekiwanej europejskiej platformy służącej współdzieleniu wielkich zbiorów obrazów radiologicznych nowotworów i powiązanych danych klinicznych oraz uzyskaniu efektu skali w badaniach biomedycznych. Udział w projekcie światowej sławy ekspertów w zakresie radiomiki/radiogenomiki, sztucznej inteligencji, ochrony danych, zarządzania danymi i onkologii pozwoli na osiągnięcie zakładanych celów.”

Badaczem prowadzącym projekt w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym a zarazem kierownikiem części klinicznej projektu jest dr n. med. Maciej Bobowicz z Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej. Projekt prowadzony jest w II Zakładzie Radiologii kierowanym przez prof. Edytę Szurowską przy współpracy Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Katedry Chirurgii Ogólnej oraz Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii.

Przewidywany okres realizacji projektu: 1.10.2020-30.09.2024

Członkowie konsorcjum badawczego:

1. Universitat de Barcelona, Spain (Koordynator)

2. Universiteit Maastricht, Netherlands

3. Erasmus Medical Center Rotterdam, Euro-BioImaging Node, Netherlands

4. Barcelona Supercomputing Center, Spain

5. Centre for Genomic Regulation, Spain

6. University of Arkansas for Medical Sciences / The Cancer Imaging Archive, United States of America

7. Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure, Austria

8. Universidad del País Vasco, Spain

9. Lynkeus Srl, Italy

10. Collective Minds Radiology AB, Sweden

11. OncoRadiomics SA, Belgium

12. Siemens Healthcare GmbH, Germany

13. European Institute for Biomedical Imaging Research, Austria

14. European Society of Oncologic Imaging, Austria

15. European Association for Cancer Research, United Kingdom

16. Università di Pisa, Italy

17. Fundació Clínic Recerca Biomèdica / Hospital Clínic de Barcelona, Spain

18. Umeå Universitet, Sweden

19. Gdański Uniwersytet Medyczny, Poland

20. Kauno Klinikos, Lilthuania

Jak dojechać?

Zobacz kampus