Projekt CINDERELLA

StartNasze projektyProjekt CINDERELLA

Projekt CINDERELLA – „Porównanie zgodności oczekiwań z końcowymi efektami estetycznymi miejscowego leczenia raka piersi pomiędzy tradycyjnym podejściem chirurgicznym a użyciem internetowej platformy edukacyjnej. Badanie prospektywne, randomizowane.” (Clinical Validation of an AI-based approach to improve the shared decision-making process and outcomes in Breast Cancer Patients proposed for Locoregional treatment).

obraz_2024-01-04_121447364.png

Projekt CINDERELLA jest prospektywnym randomizowanym badaniem realizowanym w ramach programu „Horyzont Europa”, w którym udział biorą wysokospecjalistyczne centra kliniczne zajmujące się leczeniem pacjentek z rakiem piersi.

Aktualnie w populacji kobiet rak piersi jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym w Polsce i na świecie. Fundamentalnym elementem leczenia chorych z rakiem piersi jest leczenie chirurgiczne, które różni się w zależności od rodzaju guza, wielkości i kształtu piersi oraz osobistych preferencji chorych. Podstawowymi zabiegami w chirurgicznym leczeniu raka piersi są: operacja oszczędzająca piersi (ang. breast-conserving surgery, BCS), mastektomia z rekonstrukcją lub bez rekonstrukcji piersi wraz z operacją węzłów chłonnych. Leczeniu miejscowemu niejednokrotnie towarzyszy radioterapia, która pozwala na optymalizację leczenia miejscowego. Pomimo obserwowanej poprawy wyników onkologicznych u chorych z rakiem piersi po zastosowaniu leczenia lokoregionalnego, końcowe efekty estetyczne aż w 30% bywają niezadowalające. Obecnie nie ma jednak możliwości wizualizacji efektu estetycznego, jakie niesie za sobą zastosowanie leczenia lokoregionalnego. Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt CINDERELLA proponuje stworzenie łatwej w użyciu aplikacji opartej na sztucznej inteligencji, która wykorzystuje kliniczną bazę danych i dopasowuje zdjęcia do danych biometrycznych w celu stworzenia spersonalizowanych obrazów, które stanowią wizualizację efektu estetycznego zabiegu operacyjnego z powodu raka piersi. Platforma o nazwie CINDERELLA APProach wzmocni rolę pacjenta w podejmowaniu decyzji klinicznych.

W ramach badania planowane jest przeprowadzenie z pacjentkami cyklu edukacyjnego, w skład którego wchodzić będą łatwe do zrozumienia materiały edukacyjne na temat raka piersi, metod leczenia onkologicznego, dostępnych typów operacji chirurgicznych. Dodatkowo opracowane zostaną algorytmy sztucznej inteligencji pozwalające na zindywidualizowane wizualizacje estetycznego efektu pooperacyjnego z użyciem technologii CINDERELLA APProach, monitorowanie efektów estetycznych oraz badanie wskaźników satysfakcji pacjentki po przeprowadzonym leczeniu. Projekt ma na celu poprawę satysfakcji pacjentek z wyglądu własnego ciała po zastosowanym leczeniu poprzez optymalizację prognozowania efektów estetycznych.

Pacjentki zakwalifikowane do badania będą miały możliwość bezpłatnego skorzystania z nowoczesnego robota, który po utworzeniu cyfrowej fotografii chorej pozwoli na wygenerowanie wizualizacji przewidywanych efektów estetycznych po zakończonym leczeniu.

Koordynator badania: FUNDACAO D. ANNA DE SOMMER CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ CHAMPALIMAUD (Portugalia)

Uczestnicy:

  1. INESC TEC – INSTITUTO DE ENGENHARIADE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIENCIA (Portugalia)
  2. KRAFTVOLL TECHNOLOGIES GMBH (Niemcy)
  3. UNIVERSITATSKLINIKUM HEIDELBERG (Niemcy)
  4. OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL (Włochy)
  5. FCIENCIAS.ID – ASSOCIACAO PARA A INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO DE CIENCIAS (Portugalia)
  6. FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA (Portugalia)
  7. UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI (Włochy)
  8. MEDICAL RESEARCH INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND HEALTH SERVICES FUND BY THE SHEBA MEDICAL CENTER (Izrael)
  9. GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY (Polska)W GUMed, projekt realizowany jest w Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej. Badaczem prowadzącym projekt z ramienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest dr n. med. Maciej Bobowicz z II Zakładu Radiologii – kontakt: maciej.bobowicz@gumed.edu.pl

Zapraszamy do odwiedzin strony projektu: https://cinderellaproject.eu
Więcej informacji na: https://cordis.europa.eu
LinkedIn: linkedin.com
Przewidywany okres realizacji projektu: 1.06.2023-31.05.2026
Finansowanie: 5 379 050,00 EUR
“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Horizon Europe Programme. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.” / Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów). i niekoniecznie odzwierciedlają przepisy Unii Europejskiej lub Programu Horizon Europe. Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności”

Jak dojechać?

Zobacz kampus