Projekt INTERACT-EUROPE

StartNasze projektyProjekt INTERACT-EUROPE

INTERACT-EUROPE – Innowacyjna współpraca w zakresie międzyspecjalistycznych szkoleń onkologicznych w Europie (Innovative collaboration for Inter-specialty cancer training across Europe).interact-europe-950-600.png

INTERACT-EUROPE jest pionierską inicjatywą dotyczącą podejścia do międzyspecjalistycznych szkoleń z zakresu opieki onkologicznej, które można zastosować w dowolnym ośrodku onkologicznym w dowolnym kraju UE. Dzięki projektowi powstanie nowy model wysokowydajnego, wielodyscyplinarnego zespołu pracującego nad opieką onkologiczną we wszystkich krajach UE, zapewniając pacjentom najlepsze wyniki. Wiodące międzynarodowe i europejskie organizacje zawodowe w dziedzinie onkologii opracowały program międzyspecjalistycznego programu szkoleniowego z zakresu chirurgii onkologicznej, onkologii medycznej, radioterapii onkologicznej i pielęgniarstwa onkologicznego. Co więcej, w ramach projektu testowane jest wykorzystanie technologii automatycznego tłumaczenia w celu poszerzenia dostępności programu.

Koordynator projektu: European Cancer OrganisationW GUMed, projekt realizowany jest w Katedrze i Klinice Onkologii i Radioterapii. Kierownikiem projektu z ramienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest prof. dr hab. Jacek Jassem.

Zapraszamy do odwiedzin strony projektu: https://www.europeancancer.org/eu-projects/impact/interact-europe
Przewidywany okres realizacji projektu: 1.06.2022-31.11.2023
Finansowanie: 2 663 840 EUR
“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EU4Health Programme. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.” / Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów). i niekoniecznie odzwierciedlają przepisy Unii Europejskiej lub Programu EU4Healh. Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności”

Jak dojechać?

Zobacz kampus