PREFERABLE

Gdański Uniwersytet Medyczny partnerem w projekcie PREFERABLE finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu HORYZONT 2020 w zakresie badań i innowacji.

NAGLOWEK.png

Projekt PREFERABLE (Project on Exercise for Fatigue Eradication in Advanced Breast cancer to improve quality of life) ma na celu poprawę jakości i efektywności opieki paliatywnej nad chorymi na z rozsianego raka piersi poprzez wprowadzenie nadzorowanych programów ćwiczeń fizycznych w trakcie leczenia przeciwnowotworowego. W ramach projektu zostanie przeprowadzone badanie kliniczne, które pomoże zademonstrować korzystne efekty zastosowania ćwiczeń fizycznych w ramach terapii raka piersi oraz projekty dotyczące oceny preferencji chorych i aspektów farnakoekonomicznych interwencji.

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum 12 partnerów, którego liderem jest UMC Utrecht (University Medical Center Utrecht). Jednostka organizacyjna GUMed zaangażowana z realizację tego projektu to Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Jacka Jassema. Kierownikiem projektu jest dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka.

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2019 i ma trwać do 31 grudnia 2023. Kwota dotacji otrzymanej ze środków KE przez GUMed to 260.850,00 EUR.

Więcej informacji na stronie www: https://www.h2020preferable.eu

Jak dojechać?

Zobacz kampus