Inkubator Innowacyjności 4.0

StartNasze projektyInkubator Innowacyjności 4.0
poir-lodz-maz-naglowek-1.jpg

Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowany w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).

Celem programu jest wsparcie podmiotów prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz nauki.

W ramach realizacji programu przez GUMed planowane jest wsparcie finansowe dla projektów o potencjale komercyjnym. Środki przeznaczone będą na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych, obejmujących między innymi dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off.

Głównymi beneficjentami działań projektowych są pracownicy naukowi uczelni, doktoranci, studenci.

Projekt prowadzony jest w Konsorcjum w składzie: Gdański Uniwersytet Medyczny – Lider Projektu, Uniwersytet Gdański, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. – spółka celowa GUMed

Wartość projektu: : 2 957 400,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 661 400,00 zł

Jak dojechać?

Zobacz kampus