Materiały szkoleniowe

StartMateriały szkoleniowe W prezentacji znajdziecie Państwo przydatne informacje o naborze projektów w ramach konkursu SONATA 19 NCN (nabór kończący się w grudniu 2023 roku).

Szkolenie dla wnioskodawców NCN SONATA 19 – nagranie z prezentacji. W prezentacji znajdziecie Państwo przydatne informacje o naborze wniosków NCN w ramach konkursu OPUS 24 (nabór kończący się w grudniu 2022 roku).

Szkolenie dla wnioskodawców NCN OPUS 24 – nagranie z prezentacji. W prezentacji znajdziecie Państwo przydatne informacje o naborze projektów w ramach konkursu SONATA 18 NCN (nabór kończący się w grudniu 2022 roku).

Szkolenie na temat konkursu NCN SONATA 18 – nagranie z prezentacji.
 W prezentacji znajdziecie Państwo przydatne informacje o naborze projektów w ramach Programu PRELUDIUM 21 NCN (nabór kończący się w czerwcu 2022 roku).
 W prezentacji znajdziecie Państwo przydatne informacje o naborze projektów w ramach Programu OPUS 23 NCN (nabór kończący się w czerwcu 2022 roku).
 W przewodniku znajdziecie Państwo przydatne informacje oraz odnośniki do narzędzi oraz wzorów Planów Zarządzania Danymi, czyli dokumentów zawierających zarys tego, co będziemy robić z danymi w trakcie trwania danego projektu badawczego i po jego zakończeniu.

Zarządzanie danymi badawczymi – nagranie z prezentacji.
 Prezentacja ze szkolenia dotyczącego ogólnych warunków konkursu OPUS 21 z 21 kwietnia 2021 roku.

Szkolenie na temat konkursu NCN OPUS 21 – nagranie z prezentacji.
 Prezentacja ze szkolenia dotyczącego ogólnych warunków konkursu PRELUDIUM 20 z 22 kwietnia 2021 roku.

Szkolenie na temat konkursu NCN PRELUDIUM 20 – nagranie z prezentacji. Prezentacja Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza | Prezentacja Centrum Obliczeniowego

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza | Prezentacja Centrum Obliczeniowego – nagranie z prezentacji. Prezentacja ze szkolenia dotyczącego przygotowania budżetu do projektów OPUS 21 oraz PRELUDIUM 20


Przygotowanie budżetu projektu – nagranie z prezentacji.
System OSF – nagranie z prezentacji.

Jak dojechać?

Zobacz kampus