Realizacja projektów

StartRealizacja projektów

Realizacja projektów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym


Przekazujemy do Państwa rąk praktyczny przewodnik omawiający wszystkie aspekty realizacji projektu w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – od podpisania umowy na finansowanie do momentu ostatecznego rozliczenia.

Przewodnik przygotowany został przede wszystkim z myślą o badaczach, którzy po raz pierwszy pełnią funkcję Kierownika Projektu. Dla pozostałych badaczy stanowić będzie zbiór uporządkowanych wytycznych, umożliwiających efektywną realizację projektu przy równoczesnym zachowaniu zgodności z wymogami instytucji finansujących oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodnik ten przeprowadzi Państwa krok po kroku po procedurach administracyjnych, wewnętrznych wymaganiach związanych z projektami oraz wyjaśni je w przystępny sposób.

Zachęcamy Państwa do lektury Przewodnika i do kontaktu z przydzielonym opiekunem projektu na każdym etapie realizacji grantu.

Przewodnik Kierownika Projektu w GUMed

Załączniki do przewodnika:

Jak dojechać?

Zobacz kampus