Nasz zespół

StartNasz zespół
O nas

Biuro Projektów, jako jednostka administracyjna, podlega Zastępcy Kanclerza ds. Strategii i Rozwoju. Zadaniem zespołu Biura Projektów jest doradztwo, koordynacja i wspieranie pracowników Uczelni na każdym etapie cyklu życia projektu, od momentu jego inicjowania, poprzez wnioskowanie, realizację aż po rozliczenia grantu i zamknięcie projektu.


Biuro składa się z Działu Rozliczeń Projektów, jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie bieżących rozliczeń projektów z instytucjami finansującymi, Działu Projektów Badawczych który, wraz z Sekcją Realizacji Projektów, odpowiedzialny jest za wspomaganie procesu przygotowania wnioskowania i procesów administracyjnych związanych z realizacją projektów.

Ogólny e-mail Biura Projektów biuroprojektow@gumed.edu.pl


Członkowie zespołu Biura Projektów


Katarzyna Grzejszczak

Zastępca Kanclerza ds. Strategii i Rozwoju

Tel. (58) 349 1345

E-mail: katarzyna.grzejszczak@gumed.edu.pl

Pokój 304 w Rektoracie GUMed

Magdalena Juszko

Sekretariat Biura Projektów

Tel. (58) 349 1345

E-mail magdalena.juszko@gumed.edu.pl

Pokój 304 w Rektoracie GUMed

Dział Projektów Badawczych


Małgorzata Szydłowska-Czyżak

Kierownik Działu Projektów Badawczych

Tel. (58) 349 1207

E-mail malgorzata.szydlowska-czyzak@gumed.edu.pl

Pokój 306 w Rektoracie GUMed

Mateusz Kirjak

Projekty międzynarodowe

(Horyzont 2020/EUROPA, Programy EWT, Fundusze Norweskie)

Tel. (58) 349 1734

E-mail mateusz.kirjak@gumed.edu.pl

Pokój 306 w Rektoracie GUMed

Paulina Półrolniczak

Projekty NCN, NCBiR

Tel. (58) 349 1676

E-mail paulina.polrolniczak@gumed.edu.pl

Pokój 307 w Rektoracie GUMed

Karol Zakrzewski

Projekty NCN

Tel. (58) 349 1676

E-mail karol.zakrzewski@gumed.edu.pl

Pokój 307 w Rektoracie GUMed

Paweł Tatarczuk

Projekty NCN

Tel. (58) 349 1030

E-mail pawel.tatarczuk@gumed.edu.pl

Pokój 307 w Rektoracie GUMed

Radosław Małolepszy

Projekty NCN

Tel. (58) 349 1030

E-mail radoslaw.malolepszy@gumed.edu.pl

Pokój 307 w Rektoracie GUMed

Sekcja Realizacji Projektów

Anna Szpiganowicz-Waśniewska

Specjalista Kierujący Zespołem Pracowników

Fundusze strukturalne (FERS, PO WER, inne)

Tel. (58) 349 1173

E-mail anna.szpiganowicz-wasniewska@gumed.edu.pl

Pokój 313 w Rektoracie GUMed

Klaudia Kudrewicz-Kolna

Fundusze strukturalne (FERS, PO WER, inne)

Tel. (58) 349 1029

E-mail klaudia.kudrewicz-kolna@gumed.edu.pl

Pokój 313 w Rektoracie GUMed

Agnieszka Wrotek

Fundusze strukturalne (FERS, PO WER, inne)

Tel. (58) 349 1029

E-mail agnieszka.wrotek@gumed.edu.pl

Pokój 313 w Rektoracie GUMed
Dział Rozliczeń Projektów

Ida Kazimierska

Kierownik Działu

Tel. kom. 668 169 202

E-mail ida.kazimierska@gumed.edu.pl

Pokój 309 w Rektoracie GUMed

Marek Kwiatkowski

Tel. (58) 349 15 84

E-mail marek.kwiatkowski@gumed.edu.pl

Pokój 309 w Rektoracie GUMed

Agata Małachowska

Tel. (58) 349 15 84

E-mail agata.malachowska@gumed.edu.pl

Pokój 309 w Rektoracie GUMed

Magdalena Mazurkiewicz

Tel. (58) 349 12 28

E-mail magdalena.mazurkiewicz@gumed.edu.pl

Pokój 308 w Rektoracie GUMed

Joanna Pieczonka

Tel. (58) 349 12 28

E-mail joanna.pieczonka@gumed.edu.pl

Pokój 308 w Rektoracie GUMed

Jak dojechać?

Zobacz kampus