Inicjowanie projektu

StartInicjowanie projektu
Rozwiń
Inicjowanie projektów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Osoba zainteresowana realizacją projektu może złożyć swoją koncepcję do Biura Projektów w celu konsultacji i uzyskać pomoc w znalezieniu odpowiedniego instrumentu finansowego mogącego wesprzeć jej realizację. Kartę Koncepcji Projektu – uniwersalny formularz opisujący pomysł na projekt – składają także osoby mające wybrany instrument finansowy, tak aby władze i obsługa administracyjna posiadały niezbędne informacje, pozwalające na późniejszą sprawną realizację projektu w strukturze Uczelni oraz miały możliwość zabezpieczenia stosownych środków finansowych (wkładu własnego lub prefinansowania wydatków). Każda koncepcja, przed jej złożeniem w zewnętrznym konkursie na dofinansowanie, musi zostać zatwierdzona przez Komitet Sterujący ds. Projektów.

Komitet Sterujący ds. Projektów jest ciałem decyzyjnym, w skład którego wchodzą przedstawiciele władz Uczelni – Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju, Prorektor ds. Nauki, Kanclerz oraz Kwestor. Głównym zadaniem Komitetu jest zarządzanie kluczowymi procesami związanymi z projektami realizowanymi w GUMedzie.


Proces2.jpg


Proces inicjowania krok po kroku:

  1. Osoby zgłaszające Koncepcje wypełniają Kartę Koncepcji Projektu (do pobrania).
  2. Należy obowiązkowo wypełnić punkty 1.1 do 1.9. Karty oraz uzyskać podpis bezpośredniego przełożonego.
  3. Wypełnioną i podpisaną kartę należy zeskanować i wysłać na adres mailowy biuroprojektow@gumed.edu.pl .
  4. Możliwe jest zgłoszenie Koncepcji bez wskazywania źródła finansowania do konsultacji w Biurze Projektów w celu rozpoczęcia poszukiwań instrumentu wsparcia.
  5. Na każdym etapie procedowania Koncepcji, osoba zgłaszająca Koncepcję może zostać poproszona o wypełnienie informacji rozszerzonych (punkty 2.1 do 2.7).
  6. Wszelkich informacji na temat procesu inicjowania udzielają pracownicy Biura Projektów (skontaktuj się).

Jak dojechać?

Zobacz kampus