Inicjowanie projektu

StartInicjowanie projektu
Rozwiń

Inicjowanie projektów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Osoba zainteresowana realizacją projektu może złożyć swoją koncepcję do Biura Projektów w celu konsultacji i uzyskać pomoc w znalezieniu odpowiedniego instrumentu finansowego mogącego wesprzeć jej realizację. Kartę Koncepcji Projektu – uniwersalny formularz opisujący pomysł na projekt – składają także osoby mające wybrany instrument finansowy, tak aby władze i obsługa administracyjna posiadały niezbędne informacje, pozwalające na późniejszą sprawną realizację projektu w strukturze Uczelni oraz miały możliwość zabezpieczenia stosownych środków finansowych (wkładu własnego lub prefinansowania wydatków). Każda koncepcja, przed jej złożeniem w zewnętrznym konkursie na dofinansowanie, musi zostać zatwierdzona przez Komitet Sterujący ds. Projektów.

Komitet Sterujący ds. Projektów jest ciałem decyzyjnym, w skład którego wchodzą przedstawiciele władz Uczelni – Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju, Prorektor ds. Nauki, Kanclerz oraz Kwestor. Głównym zadaniem Komitetu jest zarządzanie kluczowymi procesami związanymi z projektami realizowanymi w GUMedzie.

Proces inicjowania krok po kroku:

  1. Osoby zgłaszające Koncepcje wypełniają Kartę Koncepcji Projektu (do pobrania).
  2. Należy obowiązkowo wypełnić punkty 1.1 do 1.9. Karty oraz uzyskać podpis bezpośredniego przełożonego.
  3. Wypełnioną i podpisaną kartę należy zeskanować i wysłać na adres mailowy biuroprojektow@gumed.edu.pl .
  4. Możliwe jest zgłoszenie Koncepcji bez wskazywania źródła finansowania do konsultacji w Biurze Projektów w celu rozpoczęcia poszukiwań instrumentu wsparcia.
  5. Na każdym etapie procedowania Koncepcji, osoba zgłaszająca Koncepcję może zostać poproszona o wypełnienie informacji rozszerzonych (punkty 2.1 do 2.7).
  6. Wszelkich informacji na temat procesu inicjowania udzielają pracownicy Biura Projektów (skontaktuj się).
Schemat procedury inicjowania projektów (239 KB)
Inicjowanie projektów
Inicjowanie projektów

Jak dojechać?

Zobacz kampus