Otwarte i zbliżające się nabory

StartOtwarte i zbliżające się na...
Rozwiń

Rodzaj konkursu Zakończenie naboru Termin zgłoszenia wniosku w GUMed
WEAVE-UNISONO7 dni kalendarzowych po złożeniu wniosku do agencji wiodącej10 dni przed zakończeniem naboru
MINIATURA 6 – na realizację pojedynczego działania naukowego31 lipca 2022 godz. 16:0022 lipca 2022
SONATA BIS 12 – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
15 września 2022 godz. 16:0018 sierpnia 2022 dla wniosków konsorcyjnych, 25 sierpnia 2022 dla wniosków indywidualnych
MAESTRO 14 – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
15 września 2022 godz. 16:0018 sierpnia 2022 dla wniosków konsorcyjnych, 25 sierpnia 2022 dla wniosków indywidualnych
Drugi konkurs Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności – konkurs na projekty badawcze Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society.
Planowane otwarcie naboru to wrzesień 2022 r.planowany nabór do listopada 2022
OPUS 24 + WAVE – konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców, w tym na projekty realizowane z Czechami, Słowenią, Austrią, Szwajcarią, Niemcami, Luksemburgiem i Belgią-Flandrią
Planowane otwarcie naboru to wrzesień 2022 r.planowany nabór do 15 grudnia 2022
PRELUDIUM BIS 4 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.
Planowane otwarcie naboru to wrzesień 2022 r.planowany nabór do 15 grudnia 2022
SONATA 18 – konkurs na projekty badawcze dla osób posiadających stopień naukowy doktora.
Planowane otwarcie naboru to wrzesień 2022 r.planowany nabór do 15 grudnia 2022
SONATINA 7 – konkurs na projekty badawcze dla osób będących od 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
Planowane otwarcie naboru to grudzień 2022 r.planowany nabór do 15 marca 2023
Porozumienie/ Umowa konsorcjum
Konfigurator Grantu NCN

Rodzaj konkursu Zakończenie naboru Termin zgłoszenia wniosku w GUMed
INFOSTRATEG IV – konkurs na finansowanie projektów z zakresu zaawansowanych technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i mechatronicznych. 18 sierpnia 2022 r. do godz. 16:00 21 lipca 2022 r.


Rodzaj konkursu Zakończenie naboru Termin zgłoszenia wniosku w GUMed
Polskie Powroty NAWA – umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach. 25 lipca 2022 r. do godz. 15.00 04 lipca 2022 r.
Granty interwencyjne pierwszy nabór: od 28 marca do 30 czerwca 2022 roku do godz. 15:00:00
drugi nabór: od 1 września do 15 listopada 2022 roku godz. 15:00:00
W ramach naboru przeprowadzany jest konkurs wewnętrzny ze względu na limit 3 wniosków na jednostkę
Programy dla studentów zagranicznych indywidualny dla każdego z programówwnioski składane są przez osoby indywidualne bezpośrednio w systemie NAWARodzaj konkursu Zakończenie naboru Termin zgłoszenia wniosku w GUMed
Doktorat Wdrożeniowy – VI edycja – na finansowanie projektów dla doktorantów, realizowanyh we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami, których efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej 1 lipca 2022 r.1 lipca 2022 r.
Konkurs na duże inwestycje aparaturowe31 lipca 20228 lipca 2022

Rodzaj konkursu Zakończenie naboru Termin zgłoszenia wniosku w GUMed
Konkurs Wirtualne Instytuty Badawcze w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia 30 września 2022 r. do godz. 16:00 31 sierpnia 2022 r.Rodzaj konkursu Zakończenie naboru Termin zgłoszenia wniosku w GUMed
Konkurs na finansowanie grantów badawczych30 czerwca 202220 czerwca 2022


Rodzaj konkursu Zakończenie naboru Termin zgłoszenia wniosku w GUMed
Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS14 września 2022n/d
Marie Skłodowska-Curie DOCTORAL NETWORKS15 listopada 2022n/d

Jak dojechać?

Zobacz kampus