Otwarte i zbliżające się nabory

StartOtwarte i zbliżające się na...
Rozwiń

Rodzaj konkursu Zakończenie naboru Termin zgłoszenia wniosku w GUMed
WEAVE-UNISONO7 dni kalendarzowych po złożeniu wniosku do agencji wiodącej10 dni przed zakończeniem naboru
POLONEZ BIS 3 – konkurs skierowany do naukowców po doktoracie, którzy chcieliby przenieść się z zagranicy na 2 lata do Polski w celu prowadzenia badań naukowych15 grudnia 2022 r.24 listopada 2022 r.
Drugi konkurs Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności – konkurs na projekty badawcze Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society.
9 listopada 2022 r.31 października 2022 r.
OPUS 24 + LAP – konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców, w tym na projekty realizowane z Czechami, Słowenią, Austrią, Szwajcarią, Niemcami, Luksemburgiem i Belgią-Flandrią
15 grudnia 2022 r.24 listopada 2022 r.
PRELUDIUM BIS 4 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.
15 grudnia 2022 r.24 listopada 2022 r.
SONATA 18 – konkurs na projekty badawcze dla osób posiadających stopień naukowy doktora
15 grudnia 2022 r.24 listopada 2022 r.
SONATINA 7 – konkurs na projekty badawcze dla osób będących od 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
Planowane otwarcie naboru to grudzień 2022 r.planowany nabór do 15 marca 2023
Porozumienie/ Umowa konsorcjum
Konfigurator Grantu NCN

Rodzaj konkursu Zakończenie naboru Termin zgłoszenia wniosku w GUMed
aktualnie brak otwartych naborów


Rodzaj konkursu Zakończenie naboru Termin zgłoszenia wniosku w GUMed
Granty interwencyjne pierwszy nabór: od 28 marca do 30 czerwca 2022 roku do godz. 15:00:00
drugi nabór: od 1 września do 15 listopada 2022 roku godz. 15:00:00
W ramach naboru przeprowadzany jest konkurs wewnętrzny ze względu na limit 3 wniosków na jednostkę
Programy dla studentów zagranicznych indywidualny dla każdego z programówwnioski składane są przez osoby indywidualne bezpośrednio w systemie NAWARodzaj konkursu Zakończenie naboru Termin zgłoszenia wniosku w GUMed
Konkurs na duże inwestycje aparaturowenabór ciągły w trybie losowym

Rodzaj konkursu Zakończenie naboru Termin zgłoszenia wniosku w GUMed
Konkurs Wirtualne Instytuty Badawcze w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia 30 września 2022 r. do godz. 16:00 31 sierpnia 2022 r.Rodzaj konkursu Zakończenie naboru Termin zgłoszenia wniosku w GUMed
“Konkurs na finansowanie grantów badawczych”planowany nabór czerwiec 2023


Rodzaj konkursu Zakończenie naboru Termin zgłoszenia wniosku w GUMed
POSTDOCTORAL FELLOWSHIPSKonkurs otwarty na 2023 rokn/d
Advanced Collaboration GrantsKonkurs otwarty na 2023n/d
LECTURE SERIESKonkurs otwarty na 2023n/d
SOLIDARITY GRANTS15.02.2023n/d

Jak dojechać?

Zobacz kampus