Biuro Projektów

StartBiuro Projektów
Rozwiń

Obszar zdrowie


Serdecznie witamy na stronie Biura Projektów GUMed, jednostki utworzonej w strukturach Uczelni w celu zapewnienia najwyższej efektywności realizacji projektów pochodzących z zewnętrznych programów wsparcia, jak i posiadającej kompetencję do rzetelnego rozliczania przyznawanych środków finansowych. Dzięki scentralizowaniu fachowego know-how personel naukowo-dydaktyczny posiada dostęp do kompetentnej i pełnej obsługi procesu wnioskowania o zewnętrzne środki finansowe oraz realizacji projektu.


Biuro Projektów prowadzi działania, których celem jest wprowadzanie usprawnień w szeroko rozumianej obsłudze projektów w Uczelni. Do działań tych zalicza się systematyczne podnoszenie jakości składanych wniosków oraz sprawności zarządzania projektami realizowanymi w Uczelni, dopasowywanie wewnętrznych procedur do nowoczesnych standardów zarządzania projektami, wprowadzanie usprawnień w komunikacji pomiędzy wnioskodawcami a administracją i władzami Uczelni, przygotowanie narzędzi wspomagających inicjatywy projektowe pracowników Uczelni oraz wprowadzenie synergii działań jednostek administracji w sferze projektów.

Zapraszamy do kontaktu z nami w sprawie realizacji projektów w Uczelni.

Jak dojechać?

Zobacz kampus