Informacyjna karta projektu

StartInformacyjna karta projektu
Rozwiń

INFORMACYJNA KARTA PROJEKTUOświadczam, że bezpośredni przełożony oraz kierownicy jednostek, w których będzie realizowany projekt, akceptują udział swoich jednostek w przedsięwzięciu.

Jak dojechać?

Zobacz kampus