Nabór wniosków w konkursie OPUS 24 + WEAVE/LAP

StartAktualności Nabór wniosków w konkursie ...

Nabór wniosków w konkursie OPUS 24 + WEAVE/LAP

26.10.2022

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 24 na projekty badawcze. Konkurs OPUS 24 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

 • bez udziału partnerów zagranicznych / wniosek OPUS,
 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych / wniosek OPUS,
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave) / wniosek OPUS,
 • przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych / wniosek OPUS,
 • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG, SNSF, FNR lub FWO / wniosek OPUS LAP,
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych / wniosek OPUS LAP.

Program Weave, uruchomiony na początku 2021 r., opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe.

UWAGA: współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 24 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

DLA KOGO?

Kierownikiem projektu może być osoba:
 • zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w GUMed na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę etatu,
 • osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora) z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2012 r.).
  UWAGA: kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu.

NA CO?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN, w jednym z 3 działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w aktualnym naborze wymaga rejestracji w Uczelni.

ZAREJESTRUJ WNIOSEK

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.
Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2022 r. o godzinie 16:00.
W celu weryfikacji finalnej wersji składanych dokumentów i pozyskania wymaganych podpisów reprezentantów GUMed wniosek należy złożyć do Działu Projektów Badawczych w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2022 r.

Ważne! Wniosek OPUS LAP, przygotowany przez polski zespół badawczy we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, składany jest w systemie ZSUN/OSF w terminie do 15 grudnia 2022 r. do g. 16:00. Dodatkowo, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej instytucji , partnerskiej wniosek o finansowanie, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów, zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami; wnioski składane są przez:
 • zespoły badawcze z Austrii – do FWF;
 • zespoły badawcze z Czech – do GACR;
 • zespoły badawcze ze Słowenii – do ARRS;
 • zespoły badawcze z Niemiec – do DFG;
 • zespoły badawcze ze Szwajcarii – do SNSF;
 • zespoły badawcze z Luksemburga- do FNR;
 • zespoły badawcze z Belgii-Flandrii– do FWO;

CO FINANSUJE PROGRAM?

NCN finansuje 100% kosztów badań. Pozyskane środki dają możliwość m.in.:
 • rozwoju zespołu badawczego projektu (w tym wynagrodzenia i stypendia),
 • zakupu aparatury naukowo-badawczej,
 • zakupu wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań,
 • opłacenia uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych, opłacenia druku publikacji naukowych,

W konkursie OPUS 24 można złożyć wnioski na projekty trwające 1, 2, 3 lub 4 lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 350 mln zł.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją konkursową dostępną na stronie NCN

DODATKOWE INFORMACJE

Dane Uczelni do umieszczenia we wniosku znajdą Państwo w załączonym wzorze.
Prezentacja dotycząca Planu Zarządzania Danymi oraz opis kwestii etycznych.

WSPARCIE WNIOSKOWANIA

Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście – po wcześniejszym umówieniu.

Opiekunem wniosków składanych w ramach OPUS 24 jest Karol Zakrzewski (karol.zakrzewski@gumed.edu.pl). Kontakt telefoniczny (58) 349-16-76.

W sprawie przygotowania planu zarządzania danymi prosimy o kontakt z Biblioteką otwartanauka@gumed.edu.pl

Dla projektów składanych w ramach grupy podmiotów naukowych prosimy o indywidualne zgłaszanie potrzeby podpisania porozumienia.

Przy tworzeniu opisów merytorycznych mogą Państwo posłużyć się następującymi wzorami 1 (120 KB) 2 (119 KB).

Istnieje możliwość konsultacji online (MS TEAMS, ZOOM) z pracownikami Działu Projektów Badawczych, w celu umówienia się na indywidualne spotkanie prosimy o kontakt mailowy.

Dostępne są również szkolenia organizowane przez Dział Projektów Badawczych, zostały one umieszczone na kanale YouTube GUMed:

SZKOLENIE
Szkolenie na temat konkursu NCN OPUS 24 – nagranie z dnia 17.11.2022r..

Jak dojechać?

Zobacz kampus