BiodivERsA+ 2022 - otwarty nabór

StartAktualności BiodivERsA+ 2022 - otwarty ...

BiodivERsA+ 2022 - otwarty nabór

29.09.2022

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności ogłosiło konkurs w ramach kolejnej edycji programu BiodivERsA+.

Jest to szansa na pozyskanie zewnętrznego finansowania dla projektu badawczego, który nie tylko przyczyni się do poszerzenia zasobów wiedzy w zakresie danej dyscypliny badawczej, ale również będzie kolejnym osiągnięciem w karierze, niezbędnym do awansu naukowego.

TEMATYKA
  • Innovation and harmonization of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data
  • Making use of available biodiversity monitoring data

DLA KOGO?
O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja, Węgry, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej

CO FINANSUJE NCN?
NCN finansuje 100% kosztów badań. Pozyskane środki dają możliwość m.in.:
  • rozwoju zespołu badawczego projektu,
  • zakupu aparatury naukowo-badawczej,
  • zakupu wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań,
  • opłacenia uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych, opłacenia druku publikacji naukowych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU
Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w aktualnym naborze wymaga rejestracji w Uczelni.
ZAREJESTRUJ WNIOSEK

Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie wraz z partnerami zagranicznymi należy złożyć wspólny wniosek wstępny (pre-proposal). Najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożenia wspólnych wniosków pełnych (full proposals) w II etapie.

Etap I – Nabór wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals) odbywa się wyłącznie poprzez system EPSS. Na tym etapie polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.
Termin składania wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals) w systemie EPSS: 9 listopada 2022 r. (15:00 CET)

Etap II – Nabór wspólnych wniosków pełnych (full proposals) odbywa się poprzez system EPSS.
Termin składania wspólnych wniosków pełnych (full proposals) w systemie EPSS: 5 kwietnia 2023 r. (15:00 CEST)

Po przejściu II etapu, kierownik projektu (po stronie polskiej) zobowiązany jest do przygotowania wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu w systemie ZSUN/OSF.

UWAGA W celu weryfikacji finalnej wersji składanych dokumentów do I etapu i pozyskania wymaganych podpisów reprezentantów GUMed wniosek należy złożyć do Działu Projektów Badawczych w terminie do 31 października br.

DODATKOWE INFORMACJE

WSPARCIE WNIOSKOWANIA

Opiekun naboru udziela wsparcia w uzupełnianiu części administracyjnej wniosku jako redaktor pomocniczy w systemie OSF. Opiekunem naboru w tym konkursie jest Radosław Małolepszy (login OSF: radoslaw.malolepszy) Kontakt: radoslaw.malolepszy@gumed.edu.pl, tel. 58 349-10-30

Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście – po wcześniejszym umówieniu.

Jak dojechać?

Zobacz kampus