POLONEZ BIS 3 - otwarty nabór

StartAktualności POLONEZ BIS 3 - otwarty nabór

POLONEZ BIS 3 - otwarty nabór

29.09.2022

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w 3 edycji konkursu współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej – POLONEZ BIS.

  • Program skierowany jest do naukowców po doktoracie, którzy chcieliby przenieść się z zagranicy na 2 lata do Polski w celu prowadzenia badań naukowych.
  • Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.
DLA KOGO?
Wnioskodawca musi spełniać poniższe warunki:
  • kierownik projektu musi posiadać stopień doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • stopień doktora uzyskany w innym podmiocie niż Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • w okresie trzech lat poprzedzających dzień zamknięcia naboru wniosków w konkursie (tj. pomiędzy 15 grudnia 2019 r. a 15 grudnia 2022 r.) kierownik projektu nie był zatrudniony w GUMed.
  • w okresie trzech lat poprzedzających dzień ogłoszenia konkursu (tj. pomiędzy 15 września 2019 r. a 14 września 2022 r.) kierownik projektu nie przebywał, nie był zatrudniony ani nie studiował w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie. Do okresu 12 miesięcy nie zalicza się: - krótkich pobytów turystycznych/wakacyjnych, - okresu odbywania obowiązkowej służby wojskowej, - okresu pozostawania w procedurze uchodźczej, - pobytu w Polsce rozpoczynającego się 24 lutego 2022 r. lub później w przypadku osób objętych Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.
  • kierownik projektu powinien w swoim dorobku naukowym posiadać co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę.

TEMATYKA KONKURSU – badania podstawowe w dowolnym obszarze.

CZAS TRWANIA PROJEKTU – 24 miesiące.

CO FINANSUJE NCN?
Program finansuje koszty badań naukowych w wysokości do 100 000 euro oraz miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4 465 euro brutto.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w aktualnym naborze wymaga rejestracji w Uczelni. ZAREJESTRUJ WNIOSEK

UWAGA W celu weryfikacji finalnej wersji składanych dokumentów i pozyskania wymaganych podpisów reprezentantów GUMed wniosek należy złożyć do Działu Projektów Badawczych w terminie do 9 grudnia 2022r.

Wniosek do NCN składany jest wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Termin składania wniosków w NCN upływa 15 grudnia 2022r. o godzinie 16:00.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie Programu oraz na stronie Narodowego Centrum Nauki . Przy przygotowaniu aplikacji warto skorzystać również z Przewodnika dla wnioskodawców

DODATKOWE INFORMACJE

Materiały ze szkoleń organizowanych przez Dział Projektów Badawczych z tematyki objętej naborem:

WSPARCIE WNIOSKOWANIA

Opiekun naboru udziela wsparcia w uzupełnianiu części administracyjnej wniosku jako redaktor pomocniczy w systemie OSF. Opiekunem naboru POLONEZ BIS 3 jest Radosław Małolepszy (login OSF: radoslaw.malolepszy) Kontakt: radoslaw.malolepszy@gumed.edu.pl, tel. 58 349-10-30

Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście – po wcześniejszym umówieniu.

W sprawie przygotowania planu zarządzania danymi prosimy o kontakt z Biblioteką pod adresem otwarta.nauka@gumed.edu.pl,

Jak dojechać?

Zobacz kampus