PRELUDIUM BIS 4 - otwarty nabór

StartAktualności PRELUDIUM BIS 4 - otwarty n...

PRELUDIUM BIS 4 - otwarty nabór

29.09.2022

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs w ramach kolejnej edycji programu PRELUDIUM BIS

Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

DLA KOGO?
Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która spełnia wymagania dla promotora określone w art. 190 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie) oraz będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy.

CO FINANSUJE NCN?
Środki przeznaczone na realizację badań w projekcie PRELUDIUM BIS wynoszą maksymalnie 300 000 zł (w tym 40 000 zł dla kierownika projektu).
Budżet projektu obejmuje również koszty stypendium dla doktoranta oraz koszty pośrednie.

Pozyskane środki dają możliwość m.in.:
  • zakupu wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań,
  • opłacenia uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych,
  • opłacenia druku publikacji naukowych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w aktualnym naborze wymaga rejestracji w Uczelni. ZAREJESTRUJ WNIOSEK

UWAGA W celu weryfikacji finalnej wersji składanych dokumentów i pozyskania wymaganych podpisów reprezentantów GUMed wniosek należy złożyć do Działu Projektów Badawczych w terminie do 9 grudnia 2022r.

Wniosek do NCN składany jest wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Termin składania wniosków w NCN upływa 15 grudnia 2022r. o godzinie 16:00.

DODATKOWE INFORMACJE

Materiały ze szkoleń organizowanych przez Dział Projektów Badawczych z tematyki objętej naborem:

WSPARCIE WNIOSKOWANIA

Opiekun naboru udziela wsparcia w uzupełnianiu części administracyjnej wniosku jako redaktor pomocniczy w systemie OSF. Opiekunem naboru PRELUDIUM BIS 4 jest Radosław Małolepszy (login OSF: radoslaw.malolepszy) Kontakt: radoslaw.malolepszy@gumed.edu.pl, tel. 58 349-10-30

Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście – po wcześniejszym umówieniu.

W sprawie przygotowania planu zarządzania danymi prosimy o kontakt z Biblioteką pod adresem otwarta.nauka@gumed.edu.pl,

Jak dojechać?

Zobacz kampus