Otwarte nabory NCN: MAESTRO i SONATA BIS

StartAktualności Otwarte nabory NCN: MAESTRO...

Otwarte nabory NCN: MAESTRO i SONATA BIS

20.07.2022

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkursy w ramach kolejnej edycji programów MAESTRO oraz SONATA BIS.

Jest to szansa na pozyskanie zewnętrznego finansowania dla indywidualnego projektu badawczego, który nie tylko przyczyni się do poszerzenia zasobów wiedzy w zakresie danej dyscypliny badawczej, ale również będzie kolejnym osiągnięciem w karierze, niezbędnym do awansu naukowego.

DLA KOGO?

MAESTRO – dla doświadczonych naukowców (projekty mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe)

SONATA BIS – dla osób posiadających stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego)

CO FINANSUJE NCN? NCN finansuje 100% kosztów badań. Pozyskane środki dają możliwość m.in.:
 • rozwoju zespołu badawczego projektu,
 • zakupu aparatury naukowo-badawczej,
 • zakupu wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań,
 • opłacenia uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych, opłacenia druku publikacji naukowych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w aktualnym naborze wymaga rejestracji w Uczelni.

ZAREJESTRUJ WNIOSEK

W celu weryfikacji finalnej wersji składanych dokumentów i pozyskania wymaganych podpisów reprezentantów GUMed
wniosek indywidualny należy złożyć do Działu Projektów Badawczych do 25 sierpnia 2022r.

Wnioski składane w ramach grupy podmiotów naukowych prosimy zgłaszać do 18 sierpnia 2022r.
Dotyczy to Konsorcjów, gdzie Liderem będzie GUMed. W takim przypadku należy z wyprzedzeniem przygotowania porozumienia dla wszystkich Członków Konsorcjum.

Wniosek do NCN składany jest wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Termin składania wniosków w NCN upływa 15 września 2022r. o godzinie 16:00.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Wszyscy Kierownicy Projektów, planujący zaangażować do projektu doktorantów z Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed (włączanych do PSzD poza limitem przyjęć), zobowiązani są do zaplanowania maksymalnej wysokości stypendium doktoranckiego na okres 48 miesięcy.
 • Dane Uczelni do umieszczenia we wniosku znajdą Państwo w załączonym wzorze.
 • Prezentacja dotycząca Planu Zarządzania Danymi oraz opis kwestii etycznych.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją konkursową dostępną na stronie NCN: Sonata Bis 12, Maestro 14

WSPARCIE WNIOSKOWANIA

 • Opiekunowie poszczególnych naborów udzielają wsparcia w uzupełnianiu części administracyjnej wniosku jako redaktorzy pomocniczy w systemie OSF. Prosimy o dodawanie ich do Państwa utworzonych wniosków.
  MAESTRO 14 – opiekunem naboru jest Karol Zakrzewski (login OSF karol.zakrzewski). Kontakt: karol.zakrzewski@gumed.edu.pl, tel. 58-349-16-76
  SONATA BIS 12 – opiekunem naboru jest Paweł Tatarczuk (login OSF pawel.tatarczuk). Kontakt: pawel.tatarczuk@gumed.edu.pl, tel. 58 349-10-30
 • Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście – po wcześniejszym umówieniu.
 • Istnieje możliwość konsultacji online (MS TEAMS, ZOOM) wniosku projektowego. W celu umówienia się na indywidualne spotkanie prosimy o kontakt mailowy z Działem Projektów Badawczych.

 • W sprawie przygotowania planu zarządzania danymi prosimy o kontakt z Biblioteką pod adresem otwarta.nauka@gumed.edu.pl

Dostępne są również materiały ze szkoleń organizowanych prze Dział Projektów Badawczych z tematyki objętej naborem: