Społeczna odpowiedzialność nauki II - otwarty nabór na rok 2024

StartAktualności Społeczna odpowiedzialność ...

Społeczna odpowiedzialność nauki II - otwarty nabór na rok 2024

23.05.2024

Minister Nauki ogłosił kolejny nabór wniosków w ramach programu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI II.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.


Program składa się z modułów:

 1. Popularyzacja nauki – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
  a) popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
  b) organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu,
  c) organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
  d) popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;
  Dopuszczalna wartość projektu w tym module powinna wynosić do 1 000 000 zł

 2. Wsparcie dla bibliotek naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.
  Dopuszczalna wartość projektu w tym module powinna wynosić do 250 000 zł
  Wymogiem dodatkowym w ramach tego modułu jest posiadanie przez bibliotekę naukową, której organizatorem jest wnioskodawca, unikatowych zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

WARUNKI UDZIAŁU

 • okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy;
 • koszty pośrednie projektu nie mogą przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich projektu.
 • dofinansowanie z Ministerstwa nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu (wnioskodawca zapewnia minimum 10% wkładu własnego)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek składa się wyłącznie poprzez system ZSUN/OSF

Termin składania wniosków w Ministerstwie upływa 14 czerwca 2024 r., do godziny 16.00.

KONKURS WEWNĘTRZNY

Ze względu na narzucony przez Ministerstwo limit 3 wniosków na Uczelnię – nabór ten w GUMed objęty jest procedurą konkursu wewnętrznego. Oznacza to, że wnioskodawcy zainteresowani złożeniem wniosku muszą pozyskać zgodę Komitetu Sterującego ds. Projektów. Odbywa się to poprzez złożenie do Biura Projektów Rozszerzonej Karty Projektu .

Rozszerzoną Kartę Projektu należy złożyć do Biura Projektów w terminie do 3 czerwca 2024 r.

Więcej informacji odnośnie procedury inicjowania projektów w GUMed znajdą Państwo na stronie Biura Projektów

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki

WSPARCIE BIURA PROJEKTÓW

Wszelkich informacji odnośnie naboru w GUMed oraz wsparcia przy przygotowaniu Rozszerzonej Karty Projektu i uzupełniania wniosku projektowego w systemie ZSUN/OSF udziela Małgorzata Szydłowska-Czyżak (tel.:58-349-12-07).
Istnieje możliwość konsultacji online (MS TEAMS, ZOOM). W celu umówienia się na indywidualne spotkanie prosimy o kontakt emailowy

Jak dojechać?

Zobacz kampus