PRELUDIUM 23 - nowy nabór wniosków

StartAktualności PRELUDIUM 23 - nowy nabór w...

PRELUDIUM 23 - nowy nabór wniosków

8.04.2024

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą konkursową NCN w zakresie Programu PRELUDIUM 23. Jest to szansa na pozyskanie zewnętrznego finansowania dla indywidualnego projektu badawczego, który nie tylko przyczyni się do poszerzenia zasobów wiedzy w zakresie danej dyscypliny badawczej, ale również będzie kolejnym osiągnięciem w karierze, niezbędnym do awansu naukowego.

Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w aktualnym naborze wymaga rejestracji w Uczelni.

Rejestruj wniosek

Co finansuje program?

NCN finansuje 100% kosztów badań. Pozyskane środki dają możliwość m.in.:

  • rozwoju zespołu badawczego projektu,
  • zakupu aparatury naukowo-badawczej,
  • zakupu wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań,
  • opłacenia uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych, opłacenia druku publikacji naukowych.

Czas trwania projektu może wynosić 12, 24 lub 36 miesięcy. Dla projektów 12 miesięcznych maksymalne finansowanie wynosi 70 000 zł, dla 24 miesięcznych 140 000 zł, zaś dla 36 miesięcznych 210 000 zł.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją konkursową dostępną na stronie NCN

Dla kogo?

Konkurs kierowany dla osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora oraz nie będących laureatami wcześniejszych edycji konkursu PRELUDIUM.

Na jakie badania?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN, w jednym z 3 działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

Jakie obowiązują terminy?

Termin składania wniosków dla konkursu PRELUDIUM 22 upływa 17 czerwca 2024 r. o godzinie 16:00.
W celu weryfikacji finalnej wersji składanych dokumentów i pozyskania wymaganych podpisów reprezentantów GUMed wniosek należy złożyć do opiekuna wniosku w Dziale Projektów Badawczych w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2024 r.
Wniosek do NCN składany jest wyłącznie w formie elektronicznej przez system system ZSUN/OSF.

WSPARCIE WNIOSKODAWCÓW

Opiekun wniosku z Działu Projektów Badawczych przydzielany jest po złożeniu formularza rejestracyjnego. Kontakt telefoniczny z pracownikami działu: (58) 349-10-30, kontakt mailowy: granty@gumed.edu.pl

Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście. Istnieje możliwość konsultacji online (MS TEAMS, ZOOM). W celu umówienia się na indywidualne spotkanie stacjonarne lub on-line prosimy o kontakt mailowy.

Wewnętrzne szkolenie dla wnioskodawców odbędzie się w terminie 14 maja (wtorek) o godzinie 9.00

W sprawie przygotowania planu zarządzania danymi prosimy o kontakt z Biblioteką GUMed otwarta.nauka@gumed.edu.pl
WAŻNE: Przypominamy również, że na każdym etapie zarówno wnioskowania jak i realizacji projektu oraz upowszechniania jego wyników wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu finansowanego ze środków NCN zobowiązane są do stosowania wytycznych Centrum w zakresie Rzetelności badań naukowych. Niestosowanie się do powyższych zasad opatrzone jest wieloma dotkliwymi sankcjami dla osoby dopuszczającej się ich złamania jak i dla jednostki, w której projekt jest realizowany.

DODATKOWE MATERIAŁY

Poniżej można znaleźć materiały szkoleniowe z wcześniejszych edycji konkursowych, który przygotowali pracownicy Działu Projektów Badawczych oraz Biblioteki. Zostały one umieszczone na kanale YouTube GUMed:

Przy tworzeniu opisów merytorycznych mogą Państwo posłużyć się następującymi wzorami 1 (120 KB) 2 (119 KB).
Dane Uczelni do umieszczenia we wniosku znajdą Państwo w załączonym wzorze.
Prezentacja dotycząca Planu Zarządzania Danymi oraz opis kwestii etycznych.

Jak dojechać?

Zobacz kampus