Zamknięcie naboru partnerów do współpracy

StartAktualności Zamknięcie naboru partnerów...

Zamknięcie naboru partnerów do współpracy

1.12.2023

Gdański Uniwersytet Medyczny ogłasza, iż nabór na partnera do współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z zakresu programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Priorytet 3 – dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego, został zamknięty. Zgłoszenia dokonał jeden zainteresowany podmiot.

Głównym celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku oraz realizacja projektu mającego za zadanie niwelowanie barier w dostępie do edukacji na poziomie wyższym. Informacje o konkursie wraz z regulaminem zamieszczone są na stronie internetowej : Ogłoszenie NCBR

Do pobrania decyzja o wyborze partnera: Zawiadomienie (278 KB)

Pełna treść ogłoszenia dostępna w pliku: Ogloszenie_o_otwartym_naborze_na_partnera.pdf (214 KB)

Jak dojechać?

Zobacz kampus