Otwarto nabór PRELUDIUM BIS 5

StartAktualności Otwarto nabór PRELUDIUM BIS 5

Otwarto nabór PRELUDIUM BIS 5

1.08.2023

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w 5 edycji Programu: PRELUDIUM BIS. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. W ramach projektu zostanie utworzone nowe stanowisko dla doktoranta w Szkole Doktorskiej GUMed finansowane ze środków NCN.

Pełną dokumentację konkursową znajdą Państwo na stronie NCN.

CO FINANSUJE PROGRAM?
NCN finansuje 100% kosztów badań. Budżet projektu może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie.
W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.
Pozyskane środki dają możliwość m.in.:
  • sfinansowania stypendium dla doktoranta – 5 000 zł miesięcznie (do miesiąca, w którym została przeprowadzona śródokresowa ocena doktoranta w szkole doktorskiej), 6 000 zł miesięcznie (po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej),
  • wynagrodzenia kierownika projektu – maks. 40 000 zł na cały okres realizacji projektu (suma ta może być przeznaczona na wynagrodzenie dla kierownika, a także na inne koszty realizacji projektu),
  • zakupu wszelkich materiałów/usług niezbędnych do przeprowadzenia badań (do maksymalnej kwoty 300 000 zł brutto,
  • opłacenia uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych, opłacenia druku publikacji naukowych.

Wymóg obowiązkowy dla tego konkursu: Konkurs PRELUDIUM BIS 5 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

DLA KOGO?
Kierownik projektu musi spełniać wymagania dotyczące pełnienia funkcji promotora wynikające z zapisów art. 190 ust. 4-6 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz.1668, z późn. zm.) najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w konkursie.

NA JAKIE BADANIA?
Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN, w jednym z 3 działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

TERMINY
Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w aktualnym naborze wymaga rejestracji w Uczelni.

ZAREJESTRUJ WNIOSEK

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF

Termin składania wniosków upływa 15 września 2023 r. o godzinie 16:00.

W celu weryfikacji finalnej wersji składanych dokumentów i pozyskania wymaganych podpisów reprezentantów GUMed wniosek należy złożyć do Działu Projektów Badawczych w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2023 r.

DODATKOWE MATERIAŁY
Materiały szkoleniowe z wcześniejszych edycji konkursowych, który przygotowali pracownicy Działu Projektów Badawczych oraz Biblioteki:
System OSF (obsługa, przygotowanie i wysłanie wniosku)
Przygotowanie budżetu projektu
Zarządzanie danymi badawczymi (Tworzenie planów zarządzania danymi)

WSPARCIE WNIOSKODAWCÓW
Opiekunem naboru w Dziale Projektów Badawczych jest Paweł Tatarczuk – pawel.tatarczuk@gumed.edu.pl, tel (58) 349-10-30.
Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście. Istnieje możliwość konsultacji online (MS TEAMS, ZOOM). W celu umówienia się na indywidualne spotkanie stacjonarne lub on-line prosimy o kontakt mailowy.
W kwestii uzupełniania planu zarządzania danymi prosimy o kontakt z Biblioteką GUMed, email: otwarta.nauka@gumed.edu.pl

Jak dojechać?

Zobacz kampus