SONATA BIS 13 - otwarcie naboru

StartAktualności SONATA BIS 13 - otwarcie na...

SONATA BIS 13 - otwarcie naboru

1.08.2023

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w 13 edycji Programu: SONATA BIS. Celem konkursu jest powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

Pełną dokumentację konkursową znajdą Państwo na stronie NCN.

CO FINANSUJE PROGRAM?
NCN finansuje 100% kosztów badań. Pozyskane środki dają możliwość m.in.:
  • rozwoju zespołu badawczego projektu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów oraz stanowisko typu post-doc,
  • zakupu aparatury naukowo-badawczej,
  • zakupu wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań,
  • opłacenia uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych, opłacenia druku publikacji naukowych.

Wymóg obowiązkowy dla tego konkursu: Do realizacji zadań w projekcie należy zaplanować zaangażowanie doktoranta lub doktorantów, na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.
Wśród Wykonawców projektu nie można zaplanować:
  • osób posiadających tytuł naukowy, tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równorzędne (warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie, nie dotyczy on osób realizujących projekt, które tytuł naukowy, tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równorzędne, uzyskają w trakcie realizacji projektu),
  • osób, które dotychczas współpracowały ze sobą przy realizacji projektu badawczego finansowanego w drodze konkursu.

DLA KOGO?
Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach. (§ 6 pkt 3 uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATA BIS).
Ponadto, Kierownik projektu musi być zatrudniony przez cały okres realizacji projektu w GUMed na podstawie umowy o pracę, co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy.

NA JAKIE BADANIA?
Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN, w jednym z 3 działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu.

TERMINY
Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w aktualnym naborze wymaga rejestracji w Uczelni.

ZAREJESTRUJ WNIOSEK

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF

Termin składania wniosków upływa 15 września 2023 r. o godzinie 16:00.

W celu weryfikacji finalnej wersji składanych dokumentów i pozyskania wymaganych podpisów reprezentantów GUMed wniosek należy złożyć do Działu Projektów Badawczych w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2023 r.

DODATKOWE MATERIAŁY
Materiały szkoleniowe z wcześniejszych edycji konkursowych, który przygotowali pracownicy Działu Projektów Badawczych oraz Biblioteki:
System OSF (obsługa, przygotowanie i wysłanie wniosku)
Przygotowanie budżetu projektu
Zarządzanie danymi badawczymi (Tworzenie planów zarządzania danymi)

WSPARCIE WNIOSKODAWCÓW
Opiekunem naboru w Dziale Projektów Badawczych jest Paweł Tatarczuk – pawel.tatarczuk@gumed.edu.pl, tel (58) 349-10-30.
Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście. Istnieje możliwość konsultacji online (MS TEAMS, ZOOM). W celu umówienia się na indywidualne spotkanie stacjonarne lub on-line prosimy o kontakt mailowy.
W kwestii uzupełniania planu zarządzania danymi prosimy o kontakt z Biblioteką GUMed, email: otwarta.nauka@gumed.edu.pl

Jak dojechać?

Zobacz kampus