Doskonała nauka II - otwarty nabór

StartAktualności Doskonała nauka II - otwart...

Doskonała nauka II - otwarty nabór

2.02.2023

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór wniosków w ramach programu DOSKONAŁA NAUKA II.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).


Program składa się z modułów:

 1. Wsparcie konferencji naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych
  Dopuszczalna wartość projektu w tym module powinna wynosić do 400 000 zł

 2. Wsparcie monografii naukowych – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
  • tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) lub wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz
  • udostępnieniu monografii naukowych, o których mowa w lit. a, w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny i bez technicznych ograniczeń.
   Dopuszczalna wartość projektu w tym module powinna wynosić do 80 000 zł

WARUNKI UDZIAŁU

 • okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy;
 • koszty pośrednie projektu nie mogą przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich projektu.
 • dofinansowanie z MEiN nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu (wnioskodawca zapewnia minimum 10% wkładu własnego)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek składa się wyłącznie poprzez system ZSUN/OSF

Termin składania wniosków w MEiN upływa 2 marca 2023 r.

KONKURS WEWNĘTRZNY

Ze względu na narzucony przez MInisterstwo limit 3 wniosków na Uczelnie – nabór ten w GUMed objęty jest procedurą konkursu wewnętrznego. Oznacza to, że wnioskodawcy zainteresowani złożeniem wniosku muszą pozyskać zgodę Komitetu Sterującego ds. Projektów. Odbywa się to poprzez złożenie do Biura Projektów Rozszerzonej Karty Projektu .

Rozszerzoną Kartę Projektu należy złożyć do Biura Projektów w terminie do 20 lutego 2023 r.

Więcej informacji odnośnie procedury inicjowania projektów w GUMed znajdą Państwo na stronie Biura Projektów

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

WSPARCIE BIURA PROJEKTÓW

Wszelkich informacji odnośnie naboru w GUMed oraz wsparcia przy przygotowaniu Rozszerzonej Karty Projektu i uzupełniania wniosku projektowego w systemie ZSUN/OSF udziela Małgorzata Szydłowska-Czyżak (tel.:58-349-12-07).
Istnieje możliwość konsultacji online (MS TEAMS, ZOOM). W celu umówienia się na indywidualne spotkanie prosimy o kontakt emailowy

Jak dojechać?

Zobacz kampus