Konkurs NCBR LIDER XIV otwarty

StartAktualności Konkurs NCBR LIDER XIV otwarty

Konkurs NCBR LIDER XIV otwarty

12.01.2023

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otworzyło kolejny nabór wniosków w Programie LIDER XIV.

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców a jego celem jest poszerzenie ich kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

TEMATYKA
W konkursie nie ma ograniczenia tematycznego. Dofinansowanie można przeznaczyć na badania aplikacyjne i prace rozwojowe. Wyniki projektu muszą posiadać potencjalne zastosowanie praktyczne.

DLA KOGO
Kierownikiem projektu może zostać:
• doktorant;
• nauczyciel akademicki nie posiadający stopnia doktora;
• osoba posiadająca stopień doktora nie dłużej niż 7 lat (na dzień złożenia wniosku), zatrudniona w GUMed;
• osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego, jeśli od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 7 lat (na dzień złożenia wniosku), zatrudniona w GUMed.
Do okresów, o których mowa powyżej, nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim lub urlopie wychowawczym

ZESPÓŁ BADAWCZY
W skład zespołu badawczego wchodzi:
• Kierownik Projektu;
• personel B+R, tj. osoby zatrudnione w Jednostce przez cały okres realizacji projektu, posiadające stopień doktora, od którego nie upłynęło 7 lat na dzień złożenia wniosku;
• podstawowy personel techniczny/pomocniczy, tj. osoby zatrudnione w Jednostce na okres pracy przy realizacji Projektu wspierające Kierownika Projektu oraz personel B+R, wykonujące wyłącznie zadania techniczne i pomocnicze bezpośrednio związane z realizacją Projektu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Okres realizacji Projektu od 12 do 36 miesięcy.

BUDŻET KONKURSU
Maksymalna wysokość dofinansowania pojedynczego projektu to 1,8 mln zł.
Budżet całkowity konkursu wynosi 80 mln zł z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Środki finansowe można przeznaczyć na:
• wynagrodzenia kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego;
• podwykonawstwo;
• koszty zakupu, amortyzacji lub leasingu aparatury naukowo-badawczej;
• inne koszty operacyjne, np.: zakup materiałów, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, usług, uczestnictwa w konferencjach, itp.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW
Rozpoczęcie naboru wniosków: 17.02.2023 r.
Zakończenie naboru wniosków: 29.05.2023 r. do godz. 16:15
Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego LSI

UWAGA!
Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w aktualnym naborze wymaga rejestracji w Uczelni.

ZAREJESTRUJ WNIOSEK

Dodatkowo zachęcamy do kontaktu z Centrum Analiz Biostatystycznych i Bioinformatycznych GUMed
w celu skonsultowania pomysłu na projekt i skorzystania z szerokiego zakresie wsparcia oferowanego przez Centrum.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA
Dokumentacja konkursu znajduje się na stronie NCBiR

WSPARCIE WNIOSKOWANIA
Po stronie Biura Projektów wsparcie wnioskowania obsługuje:
Paulina Półrolniczak, tel. (58) 349-16-76, e-mail: paulina.polrolniczak@gumed.edu.pl
Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście – po wcześniejszym umówieniu.

Jak dojechać?

Zobacz kampus