Społeczna odpowiedzialność nauki - kolejny nabór MEiN

StartAktualności Społeczna odpowiedzialność ...

Społeczna odpowiedzialność nauki - kolejny nabór MEiN

14.02.2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło kolejny nabór wniosków w ramach programu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.


Program składa się z modułów:
 1. „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
  a) popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
  b) organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
  c) organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
  d) organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki;
  Dopuszczalna wartość projektu w tym module powinna mieścić się w granicach od 20 000 zł do 1 000 000 zł

 2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.
  Dopuszczalna wartość projektu w tym module powinna mieścić się w granicach od 20 000 zł do 250 000 zł

WARUNKI UDZIAŁU

 • okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy;
 • koszty pośrednie projektu nie mogą przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich projektu.
 • wymogiem dodatkowym w ramach modułu „Wsparcie dla bibliotek naukowych” jest posiadanie przez bibliotekę naukową, której organizatorem jest wnioskodawca, unikatowych zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek składa się wyłącznie poprzez system ZSUN/OSF

Termin składania wniosków w MEiN upływa 18 marca 2022 r.

KONKURS WEWNĘTRZNY
Ze względu na ograniczenie przez Ministerstwo liczby składanych przez Uczelnię w ramach jednego konkursu wniosków, nabór aplikacji w programie “Doskonała nauka” w GUMed objęty jest procedurą konkursu wewnętrznego. Oznacza to, wnioskodawcy że zainteresowani złożeniem w imieniu GUMed wniosku muszą pozyskać zgodę Komitetu Sterującego ds. Projektów. Odbywa się to poprzez złożenie do Biura Projektów Karty Koncepcji Projektu.
Kartę Koncepcji Projektu należy złożyć do Biura Projektów w terminie do 7 marca 2022 r.
Więcej informacji odnośnie procedury inicjowania projektów w GUMed znajdą Państwo na stronie Biura Projektów

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

WSPARCIE BIURA PROJEKTÓW

Wszelkich informacji odnośnie naboru w GUMed oraz wsparcia przy przygotowaniu Karty Koncepcji Projektu i uzupełniania wniosku projektowego w systemie ZSUN/OSF udziela Małgorzata Szydłowska-Czyżak (malgorzata.szydlowska-czyzak@gumed.edu.pl, tel.:58-349-12-07). Istnieje możliwość konsultacji online (MS TEAMS, ZOOM). W celu umówienia się na indywidualne spotkanie prosimy o kontakt emailowy.

Jak dojechać?

Zobacz kampus