Doskonała nauka - nowy nabór wniosków MEiN

StartAktualności Doskonała nauka - nowy nabó...

Doskonała nauka - nowy nabór wniosków MEiN

14.02.2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło kolejny nabór wniosków w ramach programu DOSKONAŁA NAUKA.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych


Program składa się z modułów:
  1. „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych. Dopuszczalna wartość projektu: od 20 000 zł do 400 000 zł
  2. „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń. Dopuszczalna wartość projektu: od 15 000 zł do 80 000 zł.

WARUNKI UDZIAŁU

  • okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy;
  • koszty pośrednie projektu nie mogą przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich projektu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek składa się wyłącznie poprzez system ZSUN/OSF

Termin składania wniosków w MEiN upływa 18 marca 2022 r.

KONKURS WEWNĘTRZNY
Ze względu na ograniczenie przez Ministerstwo liczby składanych przez Uczelnię w ramach jednego konkursu wniosków, nabór aplikacji w programie “Doskonała nauka” w GUMed objęty jest procedurą konkursu wewnętrznego. Oznacza to, wnioskodawcy że zainteresowani złożeniem w imieniu GUMed wniosku muszą pozyskać zgodę Komitetu Sterującego ds. Projektów. Odbywa się to poprzez złożenie do Biura Projektów Karty Koncepcji Projektu.
Kartę Koncepcji Projektu należy złożyć do Biura Projektów w terminie do 7 marca 2022 r.
Więcej informacji odnośnie procedury inicjowania projektów w GUMed znajdą Państwo na stronie Biura Projektów

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

WSPARCIE BIURA PROJEKTÓW

Wszelkich informacji odnośnie naboru w GUMed oraz wsparcia przy przygotowaniu Karty Koncepcji Projektu i uzupełniania wniosku projektowego w systemie ZSUN/OSF udziela Małgorzata Szydłowska-Czyżak (malgorzata.szydlowska-czyzak@gumed.edu.pl, tel.:58-349-12-07). Istnieje możliwość konsultacji online (MS TEAMS, ZOOM). W celu umówienia się na indywidualne spotkanie prosimy o kontakt emailowy.

Jak dojechać?

Zobacz kampus