Nabór wniosków w konkursie NCN: SONATINA 6

StartAktualności Nabór wniosków w konkursie ...

Nabór wniosków w konkursie NCN: SONATINA 6

25.01.2022

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATINA 6. Celem programu jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

DLA KOGO?

Kierownikiem projektu może zostać osoba, która:

 • posiada stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem (2022),

  lub

 • uzyskała stopień doktora w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.). Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej, szczegółowo określone w § 5 pkt 6 uchwały.

  lub

 • której stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r.

DODATKOWE INFORMACJE
 • Zatrudnienie kierownika projektu nie może zostać zaplanowane w podmiocie, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora.
 • Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

TEMATYKA KONKURSU
Projekt musi obejmować badania naukowe. Mogą to być zarówno badania podstawowe, jak i badania aplikacyjne.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

Projekty mogą trwać 24 lub 36 miesięcy.

CO FINANSUJE PROGRAM?

NCN finansuje 100% kosztów badań, w tym:
 • wynagrodzenie etatowe dla kierownika projektu;
 • koszty obowiązkowego stażu zagranicznego kierownika projektu;
 • wynagrodzenia dla wykonawców projektu, tzw. wynagrodzenia dodatkowe;
 • zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 • usługi obce;
 • wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;

W ramach programu SONATINA nie można zaplanować zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek składa się wyłącznie poprzez system ZSUN/OSF
.

Termin składania wniosków w NCN upływa 15 marca 2022 r. o godzinie 16:00.

Deklarację chęci składania wniosku prosimy zgłosić najpóźniej do 15 lutego 2022r. na adres biuroprojektow@gumed.edu.pl. Opiekunem tego naboru jest Radosław Małolepszy, który dodany jako redaktor pomocniczy wniosku będzie mógł udzielać bieżącego wsparcia w przygotowywaniu aplikacji grantowej.

W celu weryfikacji finalnej wersji składanych dokumentów i pozyskania wymaganych podpisów reprezentantów GUMed wniosek należy złożyć do Działu Projektów Badawczych w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2022 r.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki

ZAŁĄCZNIKI

Wytyczne dotyczące planowanych w projekcie kosztów.

Dane GUMed do uzupełnienia we wniosku.

Pomocniczy opis kwestii etycznych.

Prezentacja szkoleniowa odnośnie Zarządzania Danymi Badawczymi.

W kwestii uzupełniania planu zarządzania danymi prosimy o kontakt z Biblioteką GUMed

Dla projektów składanych w ramach grupy podmiotów naukowych gdzie Liderem będzie GUMed prosimy o indywidualne zgłaszanie potrzeby podpisania porozumienia zgodnie z odrębną informacją – LINK

Przy tworzeniu opisów merytorycznych mogą Państwo posłużyć się następującymi wzorami 2 (119 KB); 1 (120 KB).

Jak dojechać?

Zobacz kampus