Nabór NAWA: Partnerstwa Strategiczne

StartAktualności Nabór NAWA: Partnerstwa Str...

Nabór NAWA: Partnerstwa Strategiczne

7.12.2021

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu: Partnerstwa Strategiczne.

Celami szczegółowymi Programu są:
1) wdrożenie współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami zagranicznymi w celu wypracowania i rozwoju długofalowych, systemowych relacji w obszarze umiędzynarodowienia;
2) budowanie potencjału Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań oraz najlepszych praktyk będących przedmiotem Projektu.

Realizacja pojedynczego Projektu może trwać od 12 do 24 miesięcy (pomiędzy 1 lipca 2022 roku a 30 czerwca 2024 roku).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU
Ze względu na ograniczoną liczbę wniosków, które w tym naborze może złożyć GUMed, nabór objęty jest procedurą konkursu wewnętrznego.
Kartę Koncepcji Projektu (182 KB) należy składać na adres granty@gumed.edu.pl:mailto:granty@gumed.edu.pl do dnia 15 grudnia 2022.

Termin składania wniosków do NAWA upływa dnia 13 stycznia 2022 r. (o godzinie 15),

DOKUMENTACJA KONKURSOWA
Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NAWA

DODATKOWE INFORMACJE
Opis procedury Konkursu wewnętrznego znajdą Państwo na stronie: Biura Projektów

WSPARCIE WNIOSKOWANIA

Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście – po wcześniejszym umówieniu.

Opiekunem naboru jest Joanna Radzanowska z Sekcji Realizacji Projektów – e-mail: joanna.radzanowska@gumed.edu.pl, tel. (58) 349-10-30

Jak dojechać?

Zobacz kampus