Konferencja "Empowering Cancer Survivors: Innovations and Insights throu...

StartAktualności Konferencja "Empowering Can...

Konferencja "Empowering Cancer Survivors: Innovations and Insights through Digital Solutions"

11.04.2024

PL.png

Konferencja Empowering Cancer Survivors: Innovations and Insights through Digital Solutions odbędzie się 28 sierpnia 2024 r. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Wydarzenie organizowane jest po raz pierwszy w ramach współpracy GUMed i realizatorów projektu COST Action INE-CSC (CA21152).

Wydarzenie skierowane jest do lekarzy, psychologów, pielęgniarek, biostatystyków, inżynierów medycznych oraz wszystkich osoby, których praca powiązana jest z opieką nad chorymi po leczeniu onkologicznym. Konferencja jest doskonałą okazją do promowania swoich badań na forum międzynarodowym oraz wymiany doświadczeń.

Tematyka konferencji będzie skupiać się na nowoczesnych cyfrowych rozwiązaniach w opiece nad chorymi onkologicznymi (np. e-rehabilitacja, sztuczna inteligencja AI, systemy zdalnego raportowania ePRO, mobline aplikacje i platformy, zdalny monitoring, teleonkologia itp.). Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim.

Brak opłaty rejestracyjnej. Szczegółowe informacje o wydarzeniu znaleźć można na stronie https://www.inecancersurvivorship.com/events-article-1.html.

Jak dojechać?

Zobacz kampus