POLPHARMA sfinansuje projekty z tematyki AI

StartAktualności POLPHARMA sfinansuje projek...

POLPHARMA sfinansuje projekty z tematyki AI

9.04.2024

Naukowa Fundacja POLPHARMY ogłosiła nową edycję konkursu na projekty badawcze.

Temat tegorocznego konkursu to “Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w analizie i zarządzaniu danymi medycznymi”


Zgodnie z procedurą Fundacji wnioskowanie przebiega następująco:
  • Badacz musi zarejestrować się na portalu Fundacji
  • Należy pobrać szablony dokumentów i zapisać je na dysku
  • Szablony muszą zostać uzupełnione
  • W portalu należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych dokumentów

Jakie obowiązują terminy?

Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w aktualnym naborze wymaga rejestracji w Uczelni.
Rejestruj wniosek

W celu weryfikacji składanych dokumentów i pozyskania wymaganych podpisów reprezentantów GUMed wniosek należy złożyć do opiekuna wniosku w Dziale Projektów Badawczych w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2024 r.

Wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami (podpisane oświadczenie, które potwierdza zapoznanie się z zasadami i dokumentacją formalną konkursu, oraz zgoda Komisji Bioetycznej – jeżeli jest wymagana), należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu Fundacji do 31 maja 2024 r.

Ocena wniosków

Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez niezależnych recenzentów w odpowiedniej skali punktowej, a następnie poddane dyskusji, głosowaniu i ostatecznej decyzji Rady Naukowej Fundacji. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2025 roku i zostanie opublikowane na stronie Naukowej Fundacji Polpharmy

Wsparcie wnioskodawców

Opiekun wniosku z Działu Projektów Badawczych przydzielany jest po złożeniu formularza rejestracyjnego. Kontakt telefoniczny z pracownikami działu: (58) 349-16-76 lub (58) 349-10-30, kontakt mailowy pod adresem granty@gumed.edu.pl

Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście. Istnieje możliwość konsultacji online (MS TEAMS, ZOOM). W celu umówienia się na indywidualne spotkanie stacjonarne lub on-line prosimy o kontakt mailowy.

Dodatkowe informacje

Regulamin Konkursu

Jak dojechać?

Zobacz kampus