Konkurs na inwestycje związane z działalnością naukową

StartAktualności Konkurs na inwestycje związ...

Konkurs na inwestycje związane z działalnością naukową

8.04.2024

Konkurs na duże inwestycje związane z działalnością naukową – finansowanie na rok 2025

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło kolejny nabór wniosków na finansowanie dużych inwestycji związanych z działalnością naukową. W konkursie tym wartość jednostkowa każdej wnioskowanej aparatury powinna wynosić minimalnie 500 tysięcy złotych.

Przy przyznawaniu środków finansowych na realizację inwestycji Minister uwzględnia następujące szczegółowe kryteria:
a) zasadność wykorzystania infrastruktury przewidzianej do finansowania do realizacji planowanych prac lub zadań,
b) możliwość wykorzystania infrastruktury przewidzianej do finansowania przez inne podmioty w związku z jej planowanym udostępnianiem lub w ramach współpracy wnioskodawcy z tymi podmiotami,
c) przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji i użytkowania infrastruktury przewidzianej do finansowania,
d) prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji.

Uwaga
Przy składaniu wniosku obowiązuje procedura konkursu wewnętrznego. Celem konkursu jest wybranie projektów które otrzymają zgodę na uczestnictwo w zewnętrznym naborze i będą wspierane przez Uczelnię w ubieganiu się o dofinansowanie danej inwestycji.

By zgłosić swój projekt należy wypełnić Rozszerzoną Kartę Projektu i przesłać drogą mailową na adres granty@gumed.edu.pl.

Akceptacja Karty Projektu przez Komitet Sterujący ds. Projektów jest warunkiem koniecznym otrzymania zgody na złożenie wniosku w imieniu GUMed.

Termin zgłaszania Kart Projektów w GUMed 10.06.2024 r.
Termin wnioskowania w MEiN to 31.07.2022 r.
Wnioski wypełniane są w systemie ZSUN/OSF.

Obsługą wnioskowania w Biurze Projektów zajmuje się Małgorzata Szydłowska-Czyżak (malgorzata.szydlowska-czyzak@gumed.edu.pl, tel. 58-349-12-07). By dodać opiekuna projektu po stronie GUMed w systemie OSF (redaktora pomocniczego) należy użyć loginu zarejestrowanego już użytkownika systemu OSF: malgorzatasc
Zachęcamy do konsultowania wniosków telefonicznie, mailowo i online, po wcześniejszym umówieniu.

MATERIAŁY POMOCNICZE
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU
DRAFT WNIOSKU Z DANYMI GUMED

Dokumentacja źródłowa:

Jak dojechać?

Zobacz kampus