Nowe możliwości dla badaczy w 2024 roku (ABM)

StartAktualności Nowe możliwości dla badaczy...

Nowe możliwości dla badaczy w 2024 roku (ABM)

20.02.2024

Agencja Badań Medycznych (ABM) przedstawiła swoje plany na rok 2024. Zgodnie z nimi spodziewane jest ogłoszenie 5 konkursów oraz przeprowadzenie 2 projektów własnych o łącznej alokacji wynoszącej 2 mld zł. Wśród kluczowych inicjatyw znajdują się nowe programy profilaktyczne, zwiększenie dostępu do innowacyjnych terapii oraz zainwestowanie znacznych środków w badania nad chorobami cywilizacyjnymi.

Kluczową aktywnością ABM pozostają konkursy na niekomercyjne badania kliniczne. Już na początku roku planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu na badania kliniczne i eksperymenty badawcze, w którym priorytetem będą: kardiologia, neurologia, psychiatria, immunologia oraz choroby zakaźne. Szczególne miejsce przypadnie także onkologii, gdyż na rozwój tej dziedziny ABM przewidziała osobny konkurs o łącznej alokacji wynoszącej 1 mld zł. Ogłoszenie konkursu planowane jest w drugim kwartale 2024 r., a nabór obejmie w szczególności personalizowane i celowane terapie onkologiczne.

Ponadto ABM zaplanowała konkurs poświęcony opracowaniu i rozwojowi nowych terapii opartych o produkty lecznicze o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, kolejny konkurs dotyczący tworzenia Centrów Wsparcia Badań Klinicznych oraz pierwszy konkurs na projekty w zakresie medycyny translacyjnej (w modelu from bench to bedside). W poniższej tabeli przedstawione zostały konkursy ABM, a pełna informacja na ich temat dostępna jest na stronie ABM.


Nowa ścieżka wnioskowania

Ogłoszony harmonogram zawiera aż dwa konkursy, w których oprócz naboru wniosków na niekomercyjne badania kliniczne przewidywany jest także nabór aplikacji na realizacje eksperymentów badawczych. Mając na względzie fakt, że konkursy tego typu zostały na stałe włączone do planu działań ABM, nasza Uczelnia podjęła decyzję o uruchomieniu nowej ścieżki aplikowania o środki dla badaczy zainteresowanych tego typu finansowaniem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Zarządzenie Rektora Nr 12/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.) każdy wniosek projektowy, planowany do złożenia w konkursie o finansowanie ze źródeł zewnętrznych, podlega obowiązkowi zgłoszenia do właściwej jednostki organizacyjnej w celu rejestracji w systemach Uczelni. Badacze zainteresowani aplikowaniem o ośrodki z ABM zobowiązani są do wypełnienia Rozszerzonej Karty Projektu i wysłanie jej do Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK) na adres dnbk@gumed.edu.pl. Karta powinna być złożona nie później niż 14 dni kalendarzowych przed zamknięciem naboru. Na jej podstawie dokonywana jest wstępna klasyfikacja aplikacji projektowych pod kątem typu zgłoszenia: badania kliniczne lub eksperyment badawczy. Aplikacje dotyczące badań klinicznych obsługiwane będą tak jak dotychczas przez Biuro CWBK. Obsługę projektów dotyczących eksperymentów badawczych będzie natomiast prowadzić Biuro Projektów GUMed. W Biurze Projektów każdy wniosek otrzyma indywidualnego opiekuna projektu, a więc działanie będzie analogiczne do tego, jakie podejmowane jest w przypadku projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Rozdzielenie ścieżek wnioskowania na badania kliniczne i eksperymenty badawcze ma na celu dopasowanie rodzaju wsparcia do typu składanego wniosku.

Niezależnie od terminu określonego w Zarządzeniu 12/2022 (tj. złożenia Rozszerzonej Karty Projektu nie później niż 14 dni przed zamknięciem naboru) rekomendujemy kontakt z Biurem CWBK i przedstawienie szkicu planowanego projektu z jak największym wyprzedzeniem (co najmniej miesiąc przed zamknięciem naboru). Pozwoli to na pełniejsze podzielenie się z badaczami wiedzą o najlepszych praktykach w zakresie opracowania aplikacji projektowej, co powinno zwiększyć współczynnik sukcesu przy naborze wniosków projektowych.

Jak dojechać?

Zobacz kampus