Nowy nabór w programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje"

StartAktualności Nowy nabór w programie „Stu...

Nowy nabór w programie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje"

11.10.2023

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursu na projekty w ramach Programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Program ten daje szansę na utworzenia uczestnikom studenckich kół naukowych dogodnych warunków rozwoju naukowego przez umożliwienie im:
- prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologi, - wsparcia w transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej
- nabywania kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników
- zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikam


Jedna uczelnia w danym naborze może złożyć ograniczoną liczbę wniosków:

1) 3 wnioski dotyczące kół naukowych, które nie uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach;
2) 10 wniosków dotyczących kół naukowych, które uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach.

Konkurs wewnętrzny

W związku z powyższym, w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym zostaje ogłoszony Konkurs Wewnętrzny. W konkursie tym kryterium decydującym jest kolejność zgłoszeń.
UWAGA : W zgłoszeniu, w punkcie 4. formularza (Jednostka GUMed przewidziana do realizacji projektu) – osoba zgłaszająca powinna podać nazwę koła oraz informację czy koło uczestniczyło w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Jeżeli powyższa informacja nie pojawi się w zgłoszeniu, dane koło zostanie automatyczne zakwalifikowane do kategorii 1 (nie uczestniczyło w konkursach).

Zgłoszenia dokonać należy za pomocą Informacyjnej Karty Projektu

Rejestruj wniosek

Termin zgłoszenia

Termin składania wniosków dla konkursu wewnętrznego poprzez powyższy formularz upływa 26 października 2023r. Po zebraniu wszystkich zgłoszeń osoby, które zgłosiły chęć wnioskowania, zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu się do konkursu wewnętrznego (maksymalnie 13 wniosków z uwzględnieniem podanych limitów).

Termin naboru wniosków w MEiN upływa 10 listopada 2023 r.. Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Wsparcie wnioskodawców

Opiekunem wniosków składanych w GUMed w ramach konkursuI jest Mateusz Kirjak. Kontakt telefoniczny (58) 349-17-34.
Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście. Istnieje możliwość konsultacji online (MS TEAMS, ZOOM). W celu umówienia się na indywidualne spotkanie stacjonarne lub on-line prosimy o kontakt mailowy.

Jak dojechać?

Zobacz kampus