Nowa edycja konkursu PERŁY NAUKI

StartAktualności Nowa edycja konkursu PERŁY ...

Nowa edycja konkursu PERŁY NAUKI

27.09.2023

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nową edycję konkursu na projekty badawcze PERŁY NAUKI II

logo mein

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą konkursową Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie Programu „Perły Nauki II”. Jest to szansa na tworzenie wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego.


Zgodnie z Procedurą Inicjowania Projektów w GUMed każdy wniosek przygotowywany do złożenia w aktualnym naborze wymaga rejestracji w Uczelni.

Rejestruj wniosek

Co finansuje program?

Pozyskane środki dają możliwość m.in.:
 • realizacji projektu nieprzekraczającego 240 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • zakupu aparatury naukowo-badawczej, infrastruktury informatycznej nieprzekraczającej 50 000 zł, przy czym sfinansowanie tego zakupu ze środków finansowych przyznanych w ramach programu jest możliwe wyłącznie, jeżeli wnioskodawca nie posiada albo nie ma możliwości korzystania z niezbędnej aparatury lub infrastruktury,
 • zakupu wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań,
 • wynagrodzenia kierownika projektu nieprzekraczającego 3 000 zł miesięcznie.

Dla kogo?

Konkurs kierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, gdzie kierownikiem projektu może być:
 • student studiów drugiego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu Perły Nauki II,
 • student jednolitych studiów magisterskich, który w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu ukończył: a) trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów lub, b) czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów – i kontynuuje kształcenie na tych studiach,
 • posiadający obywatelstwo polskie student studiów drugiego stopnia realizujący kształcenie za granicą, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków,
 • osoba, która prowadzi zawansowane badania naukowe na wysokim poziomie i posiada co najmniej jedno znaczące osiągnięcie naukowe (lista znaczących osiągnięć naukowych dostępna w załączniku do ogłoszenia o konkursie na stronie MEiN),
 • nie była laureatem programu „Diamentowy Grant” ani programu „Perły nauki”,
 • posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • nie posiada tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego.
  Zachęcamy do zapoznania się z pełną dokumentacją konkursową dostępną na stronie MEiN

Jakie obowiązują terminy?

Termin składania wniosków dla konkursu upływa 13 października 2023r. Informację o przystąpieniu do Konkursu prosimy zgłaszać do Działu Projektów Badawczych GUMed najpóźniej do 6 października 2023r. Wniosek do składany jest wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Wsparcie wnioskodawców

Opiekunem wniosków składanych w GUMed w ramach konkursu PERŁY NAUKI jest Paweł Tatarczuk. Kontakt telefoniczny (58) 349-10-30.
Zachęcamy do konsultowania wniosków o finansowanie drogą mailową, telefoniczną lub osobiście. Istnieje możliwość konsultacji online (MS TEAMS, ZOOM). W celu umówienia się na indywidualne spotkanie stacjonarne lub on-line prosimy o kontakt mailowy

Jak dojechać?

Zobacz kampus