Konkurs na duże inwestycje aparaturowe

StartAktualności Konkurs na duże inwestycje ...

Konkurs na duże inwestycje aparaturowe

13.06.2023

Konkurs na duże inwestycje aparaturowe 2023

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło kolejny nabór wniosków na finansowanie dużych inwestycji aparaturowych związanych z działalnością naukową. W konkursie tym wartość jednostkowa każdej wnioskowanej aparatury powinna wynosić minimalnie 500 tysięcy złotych.

Uwaga
Przy składaniu wniosku obowiązuje procedura konkursu wewnętrznego,którego celem jest wybranie projektów które otrzymają zgodę na uczestnictwo w zewnętrznym naborze i, co za tym idzie, będą wspierane przez Uczelnię w ubieganiu się o dofinansowanie danej inwestycji aparaturowej.

By zgłosić swój projekt należy wypełnić Rozszerzoną Kartę Projektu i przesłać drogą mailową na adres granty@gumed.edu.pl.

Akceptacja Karty Projektu przez Komitet Sterujący ds. Projektów jest warunkiem koniecznym otrzymania zgody na złożenie wniosku w imieniu GUMed.

Termin zgłaszania Kart Projektów w GUMed 03.07.2023 r.
Termin wnioskowania w MEiN to 31.07.2022 r.
Wnioski wypełniane są w systemie ZSUN/OSF.

Obsługą wnioskowania w Biurze Projektów zajmuje się Małgorzata Szydłowska-Czyżak (malgorzata.szydlowska-czyzak@gumed.edu.pl, tel. 58-349-12-07). By dodać opiekuna projektu po stronie GUMed w systemie OSF (redaktora pomocniczego) należy użyć loginu zarejestrowanego już użytkownika systemu OSF: malgorzatasc
Zachęcamy do konsultowania wniosków telefonicznie, mailowo i online, po wcześniejszym umówieniu.

MATERIAŁY POMOCNICZE
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU
DRAFT WNIOSKU Z DANYMI GUMED
Informacje o Programie finansowania inwestycji aparaturowych

Dokumentacja źródłowa:

Jak dojechać?

Zobacz kampus