Konkursy EMBO w 2023 roku

StartAktualności Konkursy EMBO w 2023 roku

Konkursy EMBO w 2023 roku

29.11.2022

Do końca 2024 r. naukowcy z dziedziny life science mieszkający lub przyjeżdżający do Polski mogą ubiegać się o granty EMBO.

Granty EMBO to jedne z najbardziej prestiżowych grantów międzynarodowych. Wśród naborów, w których polscy naukowcy mogą brać udział, znajdują się:

1. POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS

Stypendia badawcze EMBO, wspierające znakomitych badaczy ze stopniem doktora w całej Europie i na świecie przez okres do dwóch lat. Wymogiem podstawowym do otrzymania tego grantu jest mobilność poza obecną jednostkę badawczą, do innego kraju w Europie.

2. ADVANCED COLLABORATION GRANTS

Wnioskodawca musi być aktywnym naukowcem prowadzącym własne laboratorium badawcze i pragnącym odwiedzić laboratorium w państwach członkowskich EMBC, państwach członkowskich stowarzyszonych lub u partnerów wspierających EMBO (lista na stronie organizacji). Projekty muszą dotyczyć realizacji projektu badawczego w wizytowanym laboratorium we współpracy z przyjmującą grupą badawczą.

3. LECTURE SERIES

Finansowanie serii wykładów w krajach uczestniczących. Celem serii jest zwiększenie interakcji pomiędzy naukowcami oraz udział w Programach EMBO w całej Europie. Instytucje zapraszające otrzymują środki na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania wizytującego wykładowcy.

4. SOLIDARITY GRANTS

Wspieranie naukowców z dziedziny life science, przesiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych. Granty będą dostępne w formie rocznych stypendiów dla naukowców na rozpoczęcie, kontynuację lub zakończenie przewodu doktorskiego, a także dla naukowców ze stopniem doktora oraz na pobyty naukowe naukowców na poziomie profesorskim i kierownika grupy. Konkurs trwa do 15.02.2023.

Więcej o konkursach na stronie EMBO: Programmes in Europe

Jak dojechać?

Zobacz kampus