Pilotażowe wydanie Akademii Grantów GUMed

StartAktualności Pilotażowe wydanie Akademii...

Pilotażowe wydanie Akademii Grantów GUMed

28.10.2022

Szanowni Państwo, Pierwsza Akademia Grantów za nami!

Działanie zostało zrealizowane w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Trzynastu uczestników – doktorantów i studentów GUMed wzięło udział w pilotażowej edycji kursu Akademia Grantów GUMed, która odbyła się w dniach 26-30 września br. Podczas pięciodniowego wydarzenia uczestnicy spotkali się z naukowcami reprezentującymi Uczelnie Fahrenheita, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w drodze do kolejnych sukcesów naukowych. Uczestników powitał prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz – lider Priorytetowego Obszaru Badawczego Kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa w GUMed i następnie oddał głos dr. hab. Michałowi Szymańskiemu, prof. Uniwersytetu Gdańskiego – laureatowi prestiżowego grantu European Research Council Starting Grant. W kolejnych dniach głos zabrali: prof. dr hab. Arkadiusz Piotrowski – lider grupy badawczej Międzynarodowej Agendy Badawczej, dr Maciej Bobowicz – członek dwóch międzynarodowych konsorcjów realizujących projekty badawcze finansowane ze środków Komisji Europejskiej, prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński i prof. dr hab. Anna Żaczek – eksperci oceniający wnioski grantowe oraz dr hab. Maciej Grzybek, prof. uczelni i dr Natalia Bednarz-Knoll – doświadczeni wnioskodawcy.

Naukowcy opowiadali o projektach, w jakich brali udział, o współpracy międzynarodowej oraz o swoich dobrych i złych decyzjach zawodowych. Spotkania miały charakter warsztatowy z elementami inspirujących dyskusji, co sprzyjało wymianie spostrzeżeń i nawiązywaniu kontaktów.

Uczestnictwo w pierwszej edycji Akademii Grantów GUMed było dla mnie dużym wyróżnieniem – podkreślił prof. Maciej Grzybek. – Jako kierownik projektów naukowych i jeszcze młody naukowiec podzieliłem się z uczestnikami swoimi doświadczeniami i zdobytą wiedzą. Razem z nimi starałem się odpowiedzieć na dwa ważne pytania: Czy jesteś w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie? oraz Czy inni wiedzą kim jesteś? Moje zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej, podczas której każdy z uczestników musiał w trzech zdaniach opowiedzieć grupie czym zajmuje się w pracy naukowej. Niektórym zadanie sprawiło kłopot, gdyż obracając się w kręgach naukowych zapominamy, że naszym obowiązkiem jest także komunikowanie naszych odkryć i badań szerokiej grupie odbiorców.

Zdaniem dr. hab. Maciej Grzybka, prof. uczelni aplikacja w konkursie grantowym to wielkie wydarzenie dla młodego badacza. – Dyskutowaliśmy o Dekalogu dobrego kierownika projektu – podkreślił prof. Grzybek. – Doktoranci czy osoby na początku kariery naukowej nie wiedzą, że zdobycie grantu to dopiero początek podróży, podczas której będą czekać na nich wichury, sztormy i zamiecie. Umiejętność znalezienia równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym to trudne zadanie. Wierzę jednak, że dzięki programom mentoringowym i szkoleniowym, takim jak Akademia Grantów, młodsze koleżanki i koledzy odnajdą sposób na siebie w pogoni za wielkimi projektami i sukcesem.

Wypowiedzi naukowców i networking zostały uzupełnione o wystąpienia przedstawicieli Działu Projektów Badawczych, Działu Wsparcia Rozwoju Pracowników, Biblioteki Głównej i Centrum Transferu Technologii. Przybliżyli oni słuchaczom tematykę związaną z procesem wnioskowania o granty na badania naukowe, z uwzględnieniem działalności krajowych i zagranicznych instytucji finansujących, procesu budżetowania i zasad oceny składanych wniosków.

Uczestnicy Akademii Grantów zostali wyłonieni w procesie rekrutacyjnym spośród 30 otrzymanych zgłoszeń. Komisja rekrutacyjna brała pod uwagę dotychczasową działalność naukową kandydatów, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w projektach, staży naukowych i dorobku publikacyjnego.
Akademia grantów okazała się być jednym z lepszych wydarzeń w jakich przyszło mi brać udział jako uczestnik szkoły doktorskiej. Byłam miłe zaskoczona jakością wystąpień oraz zaangażowaniem wykładowców. Warsztaty były bardzo ciekawe, dyskusje zachowały wysoki poziom, a spotkania z prelegentami oceniam jako fascynujące i motywujące. Uczestnicy tegorocznej edycji również dopisali, dzięki czemu podczas tego tygodnia nawiązało się wiele, być może owocnych nie tylko w granty, ale i w przyjaźnie znajomości – mówi mgr Emilia Załugowicz z Zakładu Parazytologii Tropikalnej, uczestniczka Akademii Grantów.

Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymali Certyfikat ukończenia Akademii Grantów 2022 i zostali poproszeni o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani udziałem w kolejnej edycji kursu – zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektów GUMed pod adresem: biuroprojektow@gumed.edu.pl

Pełna agenda kursu
 • Powitanie – prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed
 • Wykład wprowadzający – dr hab. Michał Szymański, prof. UG, Zakład Biologii Strukturalnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
 • Charakterystyka i rodzaje badań – dr Paulina Półrolniczak, Dział Projektów Badawczych GUMed
 • Mapa źródeł finansowania – Mateusz Kirjak, Dział Projektów Badawczych GUMed
 • Czy są kompetencje kluczowe dla wnioskowania? – Joanna Ryduchowska, Dział Wsparcia Rozwoju Pracowników GUMed
 • Rozwój kariery przez granty – prof. dr hab. Arkadiusz Piotrowski, Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej GUMed
 • Budowanie międzynarodowych partnerstw projektowych i networking – dr Maciej Bobowicz, II Zakład Radiologii GUMed
 • Ocena wniosków – warsztat – Karol Zakrzewski, Dział Projektów Badawczych GUMed
 • Wnioski grantowe do KE – dobre praktyki oczami eksperta – prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, Katedra Technologii Leków i Biochemii PG
 • Procesy oceny w instytucjach finansujących – prof. dr hab. Anna Żaczek, Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej oraz Zakład Onkologii Translacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
 • Pisanie wniosku o grant – najlepsze praktyki I – dr hab. Maciej Grzybek, prof. uczelni, Zakład Parazytologii Tropikalnej GUMed
 • Pisanie wniosku o grant – najlepsze praktyki II – dr Natalia Bednarz-Knoll, Zakład Onkologii Translacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
 • Planowanie budżetu. Zrozumienie procesu budżetowania – Karol Zakrzewski, Dział Projektów Badawczych GUMed
 • Internetowe portale w procesach wnioskowania – Anna Szpiganowicz-Waśniewska, Dział Projektów Badawczych GUMed
 • Zarządzanie danymi badawczymi. Wymagania grantodawców – dr Jakub Rusakow, Biblioteka Główna GUMed
 • Rola komunikacji w komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych – Marcin Stolarek, Centrum Transferu Technologii GUMed

Jak dojechać?

Zobacz kampus