Studnia – Find your science

StartNetworkingStudnia – Find your science

Studnia – Find your science

14.09.2022

Przedstawiamy Państwu bazę projektów naukowych dla studentów „Studnia – Find your science” oraz zachęcamy do wprowadzenia do niej projektów realizowanych w Państwa jednostkach, w które mogliby zaangażować się studenci naszej Uczelni.

Głównym celem stworzonej bazy jest ułatwienie liderom projektów badawczych rekrutowania studentów do pomocy w realizowanych projektach. Ogólnodostępna baza projektów ułatwi też studentom rozpoczynanie działalności naukowej oraz będzie zachętą do podążania tą ścieżką już od początkowych lat studiów.

  • Baza dostępna jest w Extranecie:
  • Wprowadzaniu do niej kolejnych projektów naukowych służy opracowany w tym celu formularz

Jak dojechać?

Zobacz kampus