Polskie Powroty NAWA - nabór wniosków do programu

StartAktualności Polskie Powroty NAWA - nab...

Polskie Powroty NAWA - nabór wniosków do programu

19.05.2022

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła kolejny nabór wniosków w programie Polskie Powroty 2022. Celem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach.

W programie finansowane są:
- wynagrodzenie powracającego naukowca,
- wynagrodzenie grupy projektowej,
- wynagrodzenie osoby zapraszającej,
- przesiedlenie powracającego naukowca,
- komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki lub komponent aplikacyjny finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Maksymalne dofinansowanie w ramach programu wynosi 2 397 600 zł.

 

Szczegółowe informacje oraz niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej NAWA.

 

W celu zgłoszenia projektu należy wypełnić Kartę Koncepcji Projektu i przesłać drogą mailową na adres asw@gumed.edu.pl.

Przyjęcie Karty Koncepcji Projektu przez Biuro Projektów jest niezbędne do otrzymania zgody na złożenie wniosku w imieniu GUMed.

 

Nabór wniosków kończy się 25 lipca 2022 o godzinie 15:00

Termin zgłaszania Kart Koncepcji w GUMed – 04 lipca 2022

 

Wnioski wypełniane są w systemie wnioskowania NAWA.

Obsługą wnioskowania w Biurze Projektów zajmuje się Anna Szpiganowicz-Waśniewska (anna.szpiganowicz-wasniewska@gumed.edu.pl, tel. 58 349 17 34).

 

Zachęcamy do konsultowania wniosków telefonicznie, mailowo i online, po wcześniejszym umówieniu.

 

Jak dojechać?

Zobacz kampus