Otwarty nabór w dwóch programach Marie Skłodowska-Curie Actions

StartAktualności Otwarty nabór w dwóch progr...

Otwarty nabór w dwóch programach Marie Skłodowska-Curie Actions

17.05.2022

Nabór w dwóch programach Marie Skłodowska-Curie Actions

Komisja Europejska uruchamia dwa nabory dotyczące mobilności międzynarodowych dla naukowców:

Postdoctoral Fellowships to indywidualne stypendia badawczo-szkoleniowe przeznaczone dla naukowców ze stopniem doktora. Program umożliwia rozwój kreatywności oraz uzyskanie nowych umiejętności poprzez pracę nad indywidualnym, interdyscyplinarnym projektem badawczo-szkoleniowym, a także dzięki mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.

Nabór potrwa do 14 września br. Więcej informacji o programie znajdą Państwo na stronie NAWA

Doctoral Networks mają na celu wykształcenie twórczych, innowacyjnych i elastycznych pracowników nauki, zdolnych do odpowiedzi na obecne i przyszłe wyzwania oraz umiejących przekształcić wiedzę i pomysły w produkty i usługi, przyczyniające się do osiągnięcia korzyści ekonomicznych i społecznych.

Nabór potrwa do 15 listopada br. Więcej informacji o programie i warunkach aplikacji znajdą Państwo na stronie NAWA

Przydatne Informacje dla początkujących wnioskodawców znajdują się również na stronie Działań Marii Skłodowskiej – Curie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Jak dojechać?

Zobacz kampus