Konkurs na duże inwestycje aparaturowe

StartAktualności Konkurs na duże inwestycje ...

Konkurs na duże inwestycje aparaturowe

11.05.2022

Konkurs na duże inwestycje aparaturowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło kolejny nabór wniosków na finansowanie dużych inwestycji aparaturowych związanych z działalnością naukową. W konkursie tym, wartość jednostkowa każdej wnioskowanej aparatury powinna wynosić minimalnie 500 tysięcy złotych.

 

Uwaga. Przy składaniu wniosku obowiązuje procedura konkursu wewnętrznego, którego celem jest wybranie projektów, które otrzymają zgodę na uczestnictwo w zewnętrznym naborze i, co za tym idzie, będą wspierane przez Uczelnię w ubieganiu się o dofinansowanie danej inwestycji aparaturowej.

 

By zgłosić swój projekt należy wypełnić Kartę Koncepcji Projektu i przesłać drogą mailową na adres granty@gumed.edu.pl.

Akceptacja Karty Koncepcji Projektu przez Komitet Sterujący ds. Projektów jest warunkiem koniecznym otrzymania zgody na złożenie wniosku w imieniu GUMed.

 

Termin wnioskowania w MEiN – 31.07.2022 r.

Termin zgłaszania Kart Koncepcji w GUMed - 8.07.2022 r.

 

Wnioski wypełniane są w systemie ZSUN/OSF.

Obsługą wnioskowania w Biurze Projektów zajmuje się Małgorzata Szydłowska-Czyżak (malgorzata.szydlowska-czyzak@gumed.edu.pl, tel. 58-349-12-07).

By dodać opiekuna projektu po stronie GUMed w systemie OSF (redaktora pomocniczego) należy użyć loginuzarejestrowanego już użytkownika systemu OSF: malgorzatasc

 

Zachęcamy do konsultowania wniosków telefonicznie, mailowo i online, po wcześniejszym umówieniu.

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

DRAFT WNIOSKU Z DANYMI GUMED

Dokumentacja źródłowa:

Jak dojechać?

Zobacz kampus