Program wsparcia naukowców "Nowy Horyzont w GUMed" - wydłużenie naboru

StartAktualności Program wsparcia naukowców ...

Program wsparcia naukowców "Nowy Horyzont w GUMed" - wydłużenie naboru

22.02.2022

Do 11 marca br. została przedłużona rekrutacja do projektu Nowy Horyzont w GUMed realizowanego przez Gdański Uniwersytet Medyczny w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Naukowcy będą mogli uzyskać pomoc w zakresie:

  • przygotowania indywidualnych strategii w odniesieniu do wnioskowania o granty programu Horyzont Europa,
  • dedykowanych szkoleń i doradztwa przygotowujących do wnioskowania i realizacji projektów,
  • wsparcia w przygotowaniu wniosków o granty Europejskiej Rady Badań oraz o granty realizowane w konsorcjach,
  • wsparcia w zarządzaniu projektami z programu Horyzont Europa.

O objęcie programem mogą się ubiegać pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni, którzy należą do co najmniej jednego koszyka w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych oraz posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym. Naukowcy zakwalifikowani w naborze skorzystają z doradztwa wyspecjalizowanej w tej dziedzinie firmy konsultingowej.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje znajdują się w Extranecie, na stronie Biura Projektów w sekcji „Komisja Europejska”. W zaplanowanych działaniach GUMed będzie wspierać m.in. firma konsultingowa TTOPSTART