Staże dla medyków w USA finansowane przez NAWA w ramach Programu im. pro...

StartAktualności Staże dla medyków w USA fin...

Staże dla medyków w USA finansowane przez NAWA w ramach Programu im. prof. Walczaka

26.01.2022

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu: im. prof. Walczaka.

Celem Programu jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy z obszaru nauk medycznych.

W ramach Programu możliwe są wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Osoby realizujące Projekty w ramach Programu zyskają możliwość rozwoju naukowego i zawodowego, a także zdobycia cennego doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym, co w efekcie przyczyni się do poprawy opieki medycznej w Polsce.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU
Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia 2022 r.
Osoby zainteresowane odbyciem stażu wnioski składają bezpośrednie do instytucji finansującej za pośrednictwem systemu NAWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA
Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NAWA

Jak dojechać?

Zobacz kampus