Konkurs na działania upowszechniające naukę

StartAktualności Konkurs na działania upowsz...

Konkurs na działania upowszechniające naukę

17.11.2021

Konkurs na działania upowszechniające naukę

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór wniosków na działania z zakresu upowszechniania nauki w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”. Program obejmuje realizację projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

 

Uwaga. Przy składaniu wniosku obowiązuje procedura konkursu wewnętrznego, którego celem jest wybranie projektów, które otrzymają zgodę na uczestnictwo w zewnętrznym naborze i, co za tym idzie, będą wspierane przez Uczelnię w ubieganiu się o dofinansowanie. Ministerstwo Edukacji i Nauki zastrzega możliwość złożenia przez jeden podmiot jedynie czterech wniosków.

 

By zgłosić swój projekt należy wypełnić Kartę Koncepcji Projektu i przesłać drogą mailową na adres granty@gumed.edu.pl.

Szczegółowy opis procedury znajdą Państwo w Instrukcji Inicjowania Projektów w GUMed.

 

Akceptacja Karty Koncepcji Projektu przez Komitet Sterujący ds. Projektów jest warunkiem koniecznym otrzymania zgody na złożenie wniosku w imieniu GUMed.

 

Termin zgłaszania Kart Koncepcji w GUMed - 30.11.2021 r.

 

Wnioski wypełniane są w systemie ZSUN/OSF.

Obsługą wnioskowania w Biurze Projektów zajmuje się Anna Szpiganowicz-Waśniewska (anna.szpiganowicz-wasniewska@gumed.edu.pl, tel. 58 349 17 34).

By dodać opiekuna projektu po stronie GUMed w systemie OSF (redaktora pomocniczego) należy użyć loginu zarejestrowanego już użytkownika systemu OSF: annasw

 

Zachęcamy do konsultowania wniosków telefonicznie lub mailowo, po wcześniejszym umówieniu.

 

Jak dojechać?

Zobacz kampus