Walidacja modeli wieloparametrycznych krążących i obrazowych biomarkerów...

StartAktualności Walidacja modeli wieloparam...

Walidacja modeli wieloparametrycznych krążących i obrazowych biomarkerów dla poprawy wczesnej diagnostyki raka płuca

2.08.2021

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET – TRANSCAN-2

 

  • Tytuł projektu: „Walidacja modeli wieloparametrycznych krążących i obrazowych biomarkerów dla poprawy wczesnej diagnostyki raka płuca”
  • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; program ERA-NET – TRANSCAN-2
  • Harmonogram realizacji: 11.2018 – 06.2021
  • Budżet: 1 630 749,00 EUR
  • Kwota całkowita GUMed: 1 094 242,50 zł (w tym dofinansowanie ze środków NCBiR: 1 094 242,50 zł)

 

Głównym celem projektu CLEARLY jest opracowanie i wdrożenie „bio-radiomicznego” protokołu wczesnej diagnostyki raka płuca dla programów badań przesiewowych na szeroką skalę.

Proponowany projekt służy nawiązaniu współpracy międzynarodowej pomiędzy podmiotami pracującymi na rzecz wspólnych badań w dziedzinie raka płuca. Doświadczenie naukowców z różnych ośrodków badawczych w Europie w tej dziedzinie,  przyczyni się do poprawy skuteczności prowadzonych badań przesiewowych w grupie osób z wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca.

Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowego konsorcjum w skład którego wchodzą: Gdański Uniwersytet Medyczny, Universiteit Maastricht, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Université Paris Descartes, Erasmus University Medical Center, Humanitas Mirasole SpA, IRCCS Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza.

 

Jak dojechać?

Zobacz kampus