Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilat...

StartAktualności Program wymiany osobowej st...

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej na rok akademicki 2021/22

5.11.2020

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego poprzez wymianę osobową studentów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.

Wyjazdy stypendialne w ramach Programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie kompetencji specjalistycznych uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim–w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca międzynarodowa (bilateralna). Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia środki finansowe w formie stypendium w związku z pobytem Stypendysty w zagranicznym Ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Stypendysty, Zasady ogólne kwalifikacji na zagraniczne wyjazdy naukowe w ramach umów dwustronnych i istniejącej współpracy bilateralnej między Polską a partnerami zagranicznymi.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być:

1) odbycie stażu naukowego;

2) odbycie studiów częściowych;

3) odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich2);

4) wizyta naukowa(tj. krótki pobyt studyjny od 5 do 21 dni);

5) uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera;

6) prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;

7) inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

O udział w Programie mogą się ubiegać osoby fizyczne, spełniające warunki opisane w regulacjach NAWA (238 KB).

Termin składania wniosków jest indywidualnie ustalony dla każdej umowy bilateralnej z osobna.

Oferta dotyczy wyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2021/22.

Wnioski składane są w systemie elektronicznym NAWA.

Szczegółowe informacje odnośnie Programu znajdą Państwo na stronie NAWA.

Po stronie Biura Projektów wsparcie wnioskowania zapewnia:

Małgorzata Szydłowska-Czyżak, tel. 58-349-12-07, mail: malgorzata.szydlowska-czyzak@gumed.edu.pl

Zachęcam do kontaktu mailowego i telefonicznego.

Jak dojechać?

Zobacz kampus