Polska Platforma Medyczna

StartNasze projektyPolska Platforma Medyczna
Rozwiń

Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

1.PNG
Celem głównym projektu jest cyfrowe udostępnienia zasobów nauki 7 polskich uczelni medycznych i 1 instytutu badawczego poprzez ich zdeponowanie na serwerach projektowych w postaci elektronicznej i opatrzenie metadanymi, a także udostępnienie w Internecie, w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego. Zadanie główne to utworzenie Polskiej Platformy Medycznej (PPM), stanowiącej kompleksowy system zarządzania informacjami o publikacjach, osiągnięciach naukowych, badaniach. System będzie umożliwiał wydajną współpracę oraz promocję silnych stron partnerów projektu. Grupy docelowe to pracownicy naukowi i administracyjni, doktoranci, redakcje czasopism naukowych, użytkownicy indywidualni (przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego, specjaliści z zakresu zdrowia publicznego, pracownicy laboratoriów badawczych, projektanci urządzeń rehabilitacyjnych, firmy farmaceutyczne).

Tytuł projektu: „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

Harmonogram realizacji: 11.2017 – 10.2020

Budżet: 37 279 341,60 PLN (w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie: 31 549 506,79 PLN)

Kwota całkowita GUMed: 4 329 656,06 PLN (w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie: 3 664 187,92 PLN)

Partnerzy projektu: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (lider), Gdański Uniwersytet Medyczny,Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

Jak dojechać?

Zobacz kampus