Nasz zespół

StartNasz zespół
Rozwiń

Członkowie zespołu Biura Projektów


Katarzyna Grzejszczak

Dyrektor Biura Projektów

Tel. (58) 349 1345

E-mail katarzyna.grzejszczak@gumed.edu.pl

Pokój 112 w Rektoracie GUMedSpecjaliści ds. projektów

Małgorzata Dołhan-Weichbroth

Projekty NCN, MNiSW, umowy konsorcjów
(Miniatura, Harmonia, Diamentowy Grant, inne)

Tel. (58) 349 1030

E-mail malgorzata.dolhan-weichbroth@gumed.edu.pl

Pokój 6 w Rektoracie GUMed
Paweł Tatarczuk

Projekty NCN


Tel. (58) 349 1030

E-mail pawel.tatarczuk@gumed.edu.pl

Pokój 6 w Rektoracie GUMed
Karol Zakrzewski

Projekty NCN


Tel. (58) 349 1030

E-mail karol.zakrzewski@gumed.edu.pl

Pokój 6 w Rektoracie GUMed

Monika Wyrzykowska

Fundusze strukturalne
(RPO WP, PO WER, PO IR, inne)

Tel. (58) 349 1029

E-mail monika.wyrzykowska@gumed.edu.pl

Pokój 7 w Rektoracie GUMed
Przemysław Kręciewski

Fundusze strukturalne
(RPO WP, PO WER, inne)

Tel. (58) 349 1029

E-mail przemyslaw.kreciewski@gumed.edu.pl

Pokój 7 w Rektoracie GUMed

Małgorzata Szydłowska-Czyżak

Projekty międzynarodowe, fundusze strukturalne
(NCN, NCBR, FNP, NAWA, inne)

Tel. (58) 349 1207

E-mail malgorzata.szydlowska-czyzak@gumed.edu.pl

Pokój 6 w Rektoracie GUMed
Mateusz Kirjak

Projekty międzynarodowe
(Horyzont 2020, Programy EWT, Fundusze Norweskie)

Tel. (58) 349 1734

E-mail mateusz.kirjak@gumed.edu.pl

Pokój 7 w Rektoracie GUMed
Sekcja Rozliczeń Projektów

Ewa Schmidt

Kierownik Sekcji Rozliczeń Projektów

Tel. (58) 349 1220

E-mail ewa.schmidt@gumed.edu.pl

Pokój 313 w Rektoracie GUMed


Magdalena Juszko

Tel. (58) 349 1228

E-mail magdalena.juszko@gumed.edu.pl

Pokój 313 w Rektoracie GUMed
Justyna Kuczka-Bugaj

Tel. (58) 349 1219

E-mail justyna.kuczka-bugaj@gumed.edu.pl

Pokój 313 w Rektoracie GUMed
Anna Moskal

Tel. (58) 349 1219

E-mail anna.moskal@gumed.edu.pl

Pokój 313 w Rektoracie GUMed

Agata Somla-Klaman

Tel. (58) 349 1228

E-mail agata.somla-klaman@gumed.edu.pl

Pokój 313 w Rektoracie GUMed
Marta Szuwarzyńska

Tel. (58) 349 1220

E-mail marta.szuwarzynska@gumed.edu.pl

Pokój 313 w Rektoracie GUMed
Lucyna Reimann

Tel. (58) 349 1228

E-mail lucyna.reimann@gumed.edu.pl

Pokój 313 w Rektoracie GUMed


O nas

Biuro Projektów, jako jednostka administracyjna, podlega Kanclerzowi Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zadaniem zespołu Biura Projektów jest doradztwo, koordynacja i wspieranie pracowników Uczelni na każdym etapie cyklu życia projektu, od momentu jego inicjowania, poprzez wnioskowanie, realizację aż po rozliczenia grantu i zamknięcie projektu.
Biuro składa się z Sekcji ds. Rozliczeń Projektów, jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie bieżących rozliczeń projektów z instytucjami finansującymi oraz zespołu specjalistów ds. projektów, odpowiedzialnych za wspomaganie procesu przygotowania wnioskowania i procesów administracyjnych związanych z realizacją projektów.

Ogólny e-mail Biura Projektów biuroprojektow@gumed.edu.pl


Schemat_biura.jpg

Jak dojechać?

Zobacz kampus