Nasz zespół

StartNasz zespół
Rozwiń

Członkowie zespołu Biura Projektów


Katarzyna Grzejszczak

Zastępca Kanclerza ds. Strategii i Rozwoju

Tel. (58) 349 1345

E-mail katarzyna.grzejszczak@gumed.edu.pl

Pokój 304 w Rektoracie GUMed

Magdalena Juszko

Sekretariat Biura Projektów

Tel. (58) 349 1345

E-mail magdalena.juszko@gumed.edu.pl

Pokój 304 w Rektoracie GUMed


Sekcja Realizacji Projektów

Monika Wyrzykowska

Fundusze strukturalne
(RPO WP, PO WER, PO IR, inne)

Tel. (58) 349 1029

E-mail monika.wyrzykowska@gumed.edu.pl

Pokój 1007, Budynek nr. 13

Klaudia Kudrewicz-Kolna

Fundusze strukturalne
(RPO WP, PO WER, PO IR, inne)

Tel. (58) 349 1029

E-mail klaudia.kudrewicz-kolna@gumed.edu.pl

Pokój 1007, Budynek nr. 13

Dział Projektów Badawczych

Dział mieści się na III piętrze w Rektoracie GUMed

Małgorzata Szydłowska-Czyżak

Kierownik Działu Projektów Badawczych
(Projekty międzynarodowe NCN, NCBR, FNP, NAWA, inne)

Tel. (58) 349 1207

E-mail malgorzata.szydlowska-czyzak@gumed.edu.pl

Pokój 306 w Rektoracie GUMed


Mikołaj Horbowy

Projekty NCN
(Miniatura, Harmonia, Diamentowy Grant, inne)

Tel. (58) 349 1030

E-mail mikolaj.horbowy@gumed.edu.pl

Pokój 307 w Rektoracie GUMed
Mateusz Kirjak

Projekty międzynarodowe
(Horyzont 2020, Programy EWT, Fundusze Norweskie)

Tel. (58) 349 1734

E-mail mateusz.kirjak@gumed.edu.pl

Pokój 307 w Rektoracie GUMed

Paweł Tatarczuk

Projekty NCN


Tel. (58) 349 1030

E-mail pawel.tatarczuk@gumed.edu.pl

Pokój 307 w Rektoracie GUMed
Radosław Małolepszy

Projekty NCN


Tel. (58) 349 1030

E-mail radoslaw.malolepszy@gumed.edu.pl

Pokój 307 w Rektoracie GUMed
Karol Zakrzewski

Projekty NCN


Tel. (58) 349 1676

E-mail karol.zakrzewski@gumed.edu.pl

Pokój 306 w Rektoracie GUMed

Dział Rozliczeń Projektów

Dział mieści się na III piętrze w Rektoracie GUMed

Ewa Schmidt

Kierownik Działu Rozliczeń Projektów

Tel. (58) 349 1220

E-mail ewa.schmidt@gumed.edu.pl

Pokój 309 w Rektoracie GUMed


Agata Somla-Klaman

Tel. (58) 349 1228

E-mail agata.somla-klaman@gumed.edu.pl

Pokój 308 w Rektoracie GUMed
Agata Małachowska

Tel. (58) 349 1228

E-mail agata.malachowska@gumed.edu.pl

Pokój 309 w Rektoracie GUMed
Lucyna Reimann – długotrwała nieobecność

Tel. (58) 349 1584

E-mail lucyna.reimann@gumed.edu.pl

Pokój 309 w Rektoracie GUMed


Ida Kazimierska

Tel. kom. 668 169 202

E-mail ida.kazimierska@gumed.edu.pl

Pokój 309 w Rektoracie GUMed
Hanna Małyszczyk

Tel. (58) 349 1584

E-mail hanna.malyszczyk@gumed.edu.pl

Pokój 308 w Rektoracie GUMed
Anna Moskal – długotrwała nieobecność

Tel. (58) 349 1219

E-mail anna.moskal@gumed.edu.pl


Marek Kwiatkowski

Tel. (58) 349 1219

E-mail marek.kwiatkowski@gumed.edu.pl

Pokój 309 w Rektoracie GUMed
Tomasz Knutowski

Tel. (58) 349 1584

E-mail tomasz.knutowski@gumed.edu.pl

Pokój 309 w Rektoracie GUMedSekcja Obsługi Projektu POWER 3.5

Sekcja mieści się na I piętrze w Budynku nr 13

Małgorzata Dołhan-Weichbroth

Tel. (58) 349 1173

E-mail malgorzata.dolhan-weichbroth@gumed.edu.pl

Pokój 1007, Budynek nr. 13

Przemysław Kręciewski

Tel. (58) 349 1173

E-mail przemyslaw.kreciewski@gumed.edu.pl

Pokój 1007, Budynek nr. 13


O nas

Biuro Projektów, jako jednostka administracyjna, podlega Zastępcy Kanclerza ds. Strategii i Rozwoju. Zadaniem zespołu Biura Projektów jest doradztwo, koordynacja i wspieranie pracowników Uczelni na każdym etapie cyklu życia projektu, od momentu jego inicjowania, poprzez wnioskowanie, realizację aż po rozliczenia grantu i zamknięcie projektu.
Biuro składa się z Działu Rozliczeń Projektów, jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie bieżących rozliczeń projektów z instytucjami finansującymi, Działu Projektów Badawczych który, wraz z Sekcją Realizacji Projektów, odpowiedzialny jest za wspomaganie procesu przygotowania wnioskowania i procesów administracyjnych związanych z realizacją projektów. W ramach Biura Projektów funkcjonuje także specjalistyczna sekcja, zajmująca się obsługą projektu “Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu” realizowanego w ramach działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.

Ogólny e-mail Biura Projektów biuroprojektow@gumed.edu.pl


Schemat_biura.jpg

Jak dojechać?

Zobacz kampus